Ch3Thailand Logo

ครอบครัวข่าว ก้าวสู่ปีที่ 6 เปิดตัวเชิงชาย หว่างอุ่น

เปิดอ่านแล้ว 101 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


/tv3admin/uploaded/store/images/main(168).jpg' />
     ครอบครัวข่าวสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการข่าวโทรทัศน์ไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่การประกาศ   ตัวเป็น “ครอบครัวข่าว” และจากปีที่ผ่านมา แนวคิด “Year Of Contents” ก็ได้ถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างสรรค์งานข่าวในรูปแบบใหม่ และ ข่าวสกู๊ปชนิดเจาะลึก รอบด้าน มีช่วงข่าวใหม่ ๆ ในรายการข่าวภาคหลัก เช่น แตกประเด็น  เกษตรฮอตนิวส์ เป็นต้น  ซึ่งได้สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับการรายงานข่าวโทรทัศน์

     มาปีนี้ ครอบครัวข่าว ได้นำทฤษฏี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี  มาประกอบในการรายงานข่าว และนำสู่ภาคการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็น “พลังแห่งปัญญา” ขับเคลื่อนประเทศ ไปพร้อม ๆ กับ  ทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยครอบครัวข่าว กำหนดแนวคิด “Connect”  ซึ่งหมายการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย ในมิติของข่าวที่หลากหลายรูปแบบของรายการครอบครัวข่าว  เพื่อถ่ายทอดสถานการณ์นั้น ให้ผู้ชม ประชาชน      ได้เข้าใจ เข้าถึง ร่วมสร้างจินตนาการใหม่ ร่วมคิดร่วมทำ และนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม       อย่างแท้จริง  
 
      และเพื่อให้“Connect” ถึงทุกภาคส่วนของสังคม และทุกภาคส่วนสามารถ“Connect” ถึงครอบครัวข่าวได้นั้น  ครอบครัวข่าว 3 ได้สร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่ ทั้งเป็นหน่วยงานใหม่ รูปแบบการรายงานข่าวใหม่ รายการใหม่ และบุคลากรใหม่ดังนี้

1. ตู้ปณ.ข่าว 3 หรือศูนย์รับเรื่อง ผู้ชมหรือประชาชนทั่วไป สามารถแจ้งข่าว แจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลต่างๆ ผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ สายด่วน 02-262-3331, ตู้ปณ. 3333, www.thaitv3.com และ www.krobkruakao.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การทำข่าวที่เข้าถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ

2. คาราวานข่าว 3  รูปแบบใหม่ของการรายงานข่าว ผ่านการรายงานสดจากพื้นที่เป้าหมาย        ทั่วประเทศ ตลอด 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ในรายการข่าวภาคหลัก โดยให้พิธีกรหลักของทุกรายการข่าว(เรื่องเล่าเช้านี้, เที่ยงวันทันเหตุการณ์, เรื่องเด่นเย็นนี้, ข่าว 3 มิติ, ผู้หญิง-ผู้หญิง, แจ๋ว และ  ข่าววันใหม่) พร้อมทีมข่าวมืออาชีพ Sky Report และทีมถ่ายทอดสดลงพื้นที่ เพื่อเป็นการสะท้อน ปัญหาเชิงโครงสร้างของสถานการณ์นั้น ๆ เปิดเวทีให้ภาคส่วนของสังคมได้ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมผลักดันให้ปัญหานั้น ๆ ได้รับการแก้ไขและกำหนดเป็นนโยบายต่อไป

3. Lesson from the part  เป็นรายงานพิเศษ 30 ตอน นำเสนอโดย คุณกรุณา บัวคำศรี ทำหน้าที่เป็น Backpack reporter  เดินทางไปค้นหา “ความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” และ “ประชาธิปไตยยุคใหม่” จากประเทศ Rwanda, South Africa และ Timor  เพื่อสะท้อนให้เห็นบทเรียนความขัดแย้ง และแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศเหล่านั้นในอดีตซึ่งสังคมไทยอาจจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไปโดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นไปในรายการข่าว  เที่ยงวันทันเหตุการณ์

4. Reality news on the Red sea เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและครอบครัวข่าว ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกองเรือสหประชาชาติ เพื่อปราบโจรโซมาเลียในทะเลแดง โดยจะรายงานสดผ่านดาวเทียมประจำเรือหลวงสิมิลัน เข้าสู่ห้องข่าวตลอด 90 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นไป

5. ตู้ปณ.ข่าว 3 , เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ ครอบครัวข่าวได้เปิดตัวทีมงานใหม่ นำโดย      เชิงชาย หว่างอุ่น และทีมข่าวอีก 17 ชีวิต จะนำเรื่องราวที่แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยการเสนอ        ในรายการใหม่ “ตู้ปณ.ข่าว 3” และยังเป็นหัวหอกในการปลุกรายการข่าว เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์– อาทิตย์ โดยมี ขวัญชนก  เจริญพะกุไพศาล มาร่วมอ่าน  ทำให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

6. ทีมข่าวใต้น้ำ โดยสถานีได้ส่งทีมข่าวเข้าไปฝึกเพื่อปฏิบัติการข่าวใต้น้ำ ร่วมกับ กองทัพบก ปฏิบัติการนำรถถังไปจมในทะเลเพื่อทำเป็นแหล่งปะการังเทียม และทีมข่าวใต้น้ำยังจะได้ไปค้นหาความลี้ลับใต้มหาสมุทร การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และค้นหาแหล่งปะการังที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงรายงานข่าวอุบัติภัยทางน้ำ  เพื่อหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที

     นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้กล่าวถึงที่มาทิศทางของครอบครัวข่าว พร้อมแนวคิดคำว่า “Connect”  ว่า “ ครอบครัวข่าวพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องของข่าว และเราพร้อมแล้ว ที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองไปพร้อม ๆ กับทุกภาคส่วนของสังคม เราจะเป็นสายใย เชื่อมโยงและเข้าถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง ของทุกภาคส่วนสังคม เพื่อสะท้อนและสร้างสรรค์ผ่านรายการข่าว เสริมสร้างกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำ  สร้างจินตนาการใหม่   และขับเคลื่อนไปสู่ระดับนโยบาย เพื่อการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ยั่งยืนสืบต่อไป การ “Connect”  ของครอบครัวข่าว      ในวันนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าจะเป็น พลังแห่งปัญญา ทำให้ผู้ชมและประชาชน ได้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มากกว่าการรับรู้หรือรับทราบข่าวเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น แต่จะทำให้เกิด พลังแห่งปัญญา ทั้ง 5 ตามทฤษฏี สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ นพ.ประเวศ วะสี คือ พลังแห่งการเข้าถึงปัญญาโครงสร้าง   พลังปัญญาแห่งจินตนาการใหม่  พลังปัญญาแห่งเป้าหมายร่วม  พลังปัญญาแห่งการร่วมคิดร่วมทำ  และ พลังปัญญาแห่งนโยบาย เพราะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผมและครอบครัวข่าวได้สัมมนาและวางกรอบ     การทำงานข่าวอย่างจริงจัง ทำให้เราได้เติมเต็มพลังทั้ง 5 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและครอบครัวข่าว    ในทุกระดับ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้วในรูปของคาราวานข่าว จากนี้ต่อไปครอบครัวข่าว     จะ “Connect”   ไปยังท่าน และทุกพื้นที่ของประเทศรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับ ”
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei