Ch3Thailand Logo

ขอเชิญสร้างวัดไทย เชตวันมหาวิหาร ณ นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย

เปิดอ่านแล้ว 147 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/pr/News_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%93%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B5%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2.jpg' />
มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-
อินเดีย และ พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดียฯ
 ขอเชิญ “ร่วมบุญมหากุศล   สร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ณ นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
 
 
                เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งนับได้ว่าพระองค์ทรงครองราชย์นานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด และ ในโอกาสที่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีสมานฉันท์ที่จะจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ถวายเป็นพระราชกุศล   การนี้ “มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย” ได้ร่วมกับ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย และภายใต้การบังคับบัญชาของมหาเถรสมาคม โดยมี พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง ภายใต้โครงการ “ร่วมบุญมหากุศล สร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ณ นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย” ซึ่งมีผู้ร่วมริเริ่มโครงการ อาทิ  คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ , คุณบวรศักดิ์    อุวรรณโณ , .ดร. วิษณุ เครืองาม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมบูชาพระรัตนตรัย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมิ่งขวัญ เชิดหน้าชูตาพุทธบริษัทชาวไทย
                โครงการนี้จะเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันสร้างพุทธศาสนาให้ยืนหยัด อยู่คู่กับนครสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่เมื่อครั้งพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงจำพรรษาอยู่ ณ นครแห่งนี้ยาวนานถึง 25 พรรษา   อีกทั้งดินแดนแห่งนี้ ทำเลที่ตั้งยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับสถูปยมกปาฏิหารย์ ที่หมายถึงสถานที่ที่พระองค์เสด็จสู่ดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดา และ ทรงแสดงฤทธิ์ปราบเหล่าเดียรถีย์ให้พ่ายแก่บารมี อันนับได้ว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง   โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่   โดยในส่วนของการออกแบบพระอุโบสถ และ ออกแบบพระมหาเจดีย์ นั้นได้รับเกียรติจาก พลตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี พ.2541 อดีตอธิบดีกรมศิลปากรมาเป็นผู้ออกแบบ และในส่วนธรรมสภา อันจะเป็นศูนย์รวมกิจการงานเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน รวมถึงจะเป็นอาคารหลักเพื่อการปฏิบัติธรรมนั้น ออกแบบโดยคุณธีรพล นิยม ผู้อำนวยการสถาบันอาศรมศิลป์
 
                สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการสร้างมหากุศลครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ 
                ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์     
                ชื่อบัญชีวัดมหาธาตุเพื่อสร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
-อินเดีย      
                เลขที่บัญชี 
015-2-24738-6  และ 
                ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย 
                เพื่อวัดไทยเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์
                 เลขที่บัญชี 078-2-14801-9 
                ธนาคารออมสิน   สาขาสีลม เลขที่บัญชี 020-0-2686433-8   
                ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ 2 เลขที่บัญชี 064-2-35322-5   
                ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 023-0-11786-4
                ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 789-2-17552-1

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei