Ch3Thailand Logo

5 จุดอ่อนของ “อยุธยา” ในสายตานักรบแห่ง “อังวะ”

เปิดอ่านแล้ว 2,270 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

อาณาจักร “อยุธยา” และ “อังวะ” เป็น 2 แคว้นอันยิ่งใหญ่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้เปิดฉากการรบพุ่ง เข้าปะทะแย่งชิงความเป็นใหญ่กันมากว่าหลายร้อยปี ซึ่งการรบที่ยาวนานทำให้ต่างก็รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของกันและกัน และคอยหายุทธวิธีการรบที่จะมีชัยเหนืออีกฝ่าย โดยในสายตาของอังวะอยุธยามีจุดอ่อนที่ทำให้อยุธยาอ่อนแอลง และอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้นักรบแห่งอังวะใช้เป็นช่องทางในการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัว!


1. รังเกียจชนชาติชาวตะวันตก โดยนับแต่สิ้นแผ่นดิน “สมเด็จพระนารายณ์” อยุธยาก็กีดกันชาวตะวันตกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่เคยมีปัญหากันมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีการผลักดันให้ชาวฝรั่งเศสออกจากอยุธยา ทำให้การค้าตกอยู่ในมือคนจีนและแขก เมื่อคนกลุ่มนี้ไม่มีคนฝรั่งเศสมาเป็นคู่แข่งแย่งซื้อสินค้า จึงร่วมมือกันกดราคาสินค้าให้ถูกและขายในราคาแพง ทำให้ความมั่งคั่งของอยุธยาลดลง
2. ขุนนางเกณฑ์แรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้ใช้แรงงานที่เกณฑ์ไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง จึงทำให้มีแต่ความเสื่อม และเป็นช่องทางในการฉ้อราษฏร์บังหลวง 


3. ขุนนางชิงดีชิงเด่น มีแต่การแบ่งพรรคแบ่งพวก แยกออกเป็นหลายฝ่ายจ้องทำลายกัน ไม่มีความสามัคคีในการร่วมกันช่วยพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริง จึงทำให้อยุธยาอ่อนแอลง
4. เก็บภาษีไม่เป็นธรรม แม้แต่ผักบุ้งก็ยังมีการเก็บภาษี ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ทำมาหากินลำบาก ซึ่งเกิดจากความไม่เป็นธรรมในการปกครองบ้านเมืองของเหล่าขุนนาง
5. มีไส้ศึกอยู่ภายในอยุธยา ทำให้อังวะรู้ความเป็นไปของอยุธยา และเห็นจุดอ่อนของอยุธยา จึงสามารถหาช่องทางในการเข้าโจมตีอยุธยาในช่วงเวลาที่อ่อนแอลงได้สำเร็จ


ติดตามเกร็ดประวัติศาสตร์ของอยุธยา ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้ใน ละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 33

ละครที่เกี่ยวข้อง : หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei