Ch3Thailand Logo

ย้อนรอย “ลุมพินีวัน” จุดกำเนิดมหาพุทธศาสดา

เปิดอ่านแล้ว 415 ครั้ง

ย้อนรอยสังเวชนียสถาน อดีตกาลแห่งการเริ่มต้นศาสนา สถานที่ประสูติของพุทธศาสดา มารับชมความมหัศจรรย์พร้อมกันใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 วันนี้ตอนแรก!ตามที่ทราบกันดีว่า “ลุมพินีวัน” เป็นหนึ่งในสี่ของพุทธสังเวชนียสถาน หรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน โดยลุมพินีวันเป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา แต่เดิมเป็นสวนป่าอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี  แคว้นสักกะ แห่งดินแดนชมพูทวีป แต่ปัจจุบัน บริเวณนี้อยู่ในแคว้นอูธ ประเทศเนปาล นับเป็นสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2540หลายร้อยปีผ่านไป อุทยานลุมพินีวันได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการแสวงบุญ อยู่ในความดูแลของ กองทุนพัฒนาลุมพินี (Lumbini Development Trust) ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือ เขตสวนลุมพินีวัน เป็นบริเวณของโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาสักการบูชา เช่น มายาเทวีวิหาร (เป็นวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส) สระโบกขรณี (เป็นสระบัวที่พระเจ้าสุทโธทนะสร้างให้สิทธัตถะกุมาร) เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช (เชื่อกันว่าเป็นจุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ โดยพระเจ้าอโศกทรงสร้างเสานี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางการเนปาลได้สร้างวิหารหลังใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่าแล้ว และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้ในวันประสูติต่อมาเป็น เขตวัดนานาชาติ พื้นที่ส่วนนี้ประกอบไปด้วยวัดวาอารามจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีคลองคั่นกลางระหว่างนิกายเถรวาทกับมหายาน วัดฝั่งเถรวาท เช่น วัดไทย วัดพม่า วัดศรีลังกา เป็นต้น ส่วนวัดฝั่งมหายาน อาทิ วัดจีน วัดเกาหลี วัดเวียดนาม เป็นต้น และสุดท้าย คือ เขตลุมพินีใหม่ เป็นบริเวณที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญโดยเฉพาะ โดยจะมีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ไว้รองรับอยู่ด้านนอก ดังนั้น หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเนปาล ต้องลองไปเยี่ยมชมลุมพินีวันดูสักครั้ง เชื่อว่าต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์และอิ่มบุญกลับมาอย่างแน่นอน ร่วมติดตามพุทธประวัติของมหาศาสดาที่ทั่วโลกพร้อมใจกันบูชาได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 เริ่มตอนแรกวันนี้ ห้ามพลาด! 

ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei