Ch3Thailand Logo

ย้อนรอย “ลุมพินีวัน” จุดกำเนิดมหาพุทธศาสดา

เปิดอ่านแล้ว 438 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ย้อนรอยสังเวชนียสถาน อดีตกาลแห่งการเริ่มต้นศาสนา สถานที่ประสูติของพุทธศาสดา มารับชมความมหัศจรรย์พร้อมกันใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 วันนี้ตอนแรก!ตามที่ทราบกันดีว่า “ลุมพินีวัน” เป็นหนึ่งในสี่ของพุทธสังเวชนียสถาน หรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน โดยลุมพินีวันเป็นที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา แต่เดิมเป็นสวนป่าอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณี  แคว้นสักกะ แห่งดินแดนชมพูทวีป แต่ปัจจุบัน บริเวณนี้อยู่ในแคว้นอูธ ประเทศเนปาล นับเป็นสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2540หลายร้อยปีผ่านไป อุทยานลุมพินีวันได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการแสวงบุญ อยู่ในความดูแลของ กองทุนพัฒนาลุมพินี (Lumbini Development Trust) ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน คือ เขตสวนลุมพินีวัน เป็นบริเวณของโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาสักการบูชา เช่น มายาเทวีวิหาร (เป็นวิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส) สระโบกขรณี (เป็นสระบัวที่พระเจ้าสุทโธทนะสร้างให้สิทธัตถะกุมาร) เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช (เชื่อกันว่าเป็นจุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ โดยพระเจ้าอโศกทรงสร้างเสานี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทางการเนปาลได้สร้างวิหารหลังใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่าแล้ว และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้ในวันประสูติต่อมาเป็น เขตวัดนานาชาติ พื้นที่ส่วนนี้ประกอบไปด้วยวัดวาอารามจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีคลองคั่นกลางระหว่างนิกายเถรวาทกับมหายาน วัดฝั่งเถรวาท เช่น วัดไทย วัดพม่า วัดศรีลังกา เป็นต้น ส่วนวัดฝั่งมหายาน อาทิ วัดจีน วัดเกาหลี วัดเวียดนาม เป็นต้น และสุดท้าย คือ เขตลุมพินีใหม่ เป็นบริเวณที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญโดยเฉพาะ โดยจะมีโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ไว้รองรับอยู่ด้านนอก ดังนั้น หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเนปาล ต้องลองไปเยี่ยมชมลุมพินีวันดูสักครั้ง เชื่อว่าต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์และอิ่มบุญกลับมาอย่างแน่นอน ร่วมติดตามพุทธประวัติของมหาศาสดาที่ทั่วโลกพร้อมใจกันบูชาได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 เริ่มตอนแรกวันนี้ ห้ามพลาด! 

ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei