Ch3Thailand Logo

เพ่งกษิณ จับกระแสจิต ที่ “มฤคทายวัน”

เปิดอ่านแล้ว 294 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“มฤคทายวัน” หรือ “สารนาถ” สถานที่สำคัญแห่งการแสดงปฐมเทศนาแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ ฤกษ์ดีของการบรรจบครบองค์พระรัตนตรัยในพุทธศาสนา กำเนิดที่มา “วันอาสาฬหบูชา”


“สารนาถ” รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” ถูกจัดเป็นสังเวชนียสถานแห่งการปฐมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุขซึ่งเป็นความสุขที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอยู่ที่พุทธคยาเป็นเวลาเจ็ดวัน จึงออกเดินทางเริ่มต้นประกาศหลักธรรมคำสอนแค่เหล่าปัญจวัคคีย์ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ ณ ที่แห่งนี้ อันประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในเวลาต่อมาจึงถูกเรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา” 


ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า “ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง” เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จำพวกกวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี เพราะเป็นบริเวณที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการบำเพ็ญตบะของเหล่านักพรตต่างๆ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเท่านั้น โดยมีสัญลักษณ์สำคัญ คือ ธรรมเมกขสถูป พระสถูปเป็นรูปทรงกลมที่ส่วนยอดพังลงมา โดยเชื่อกันว่าสร้างขึ้นบนสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา


นอกจากนี้ยังมี เจาคันธีสถูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานซึ่งพระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก, เสาหินศิลาจารึกพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์รุ่นแรกก่อนส่งออกไปเผยแผ่ศาสนา, พิพิธภัณฑ์สารนาถ  สร้างขึ้นภายหลังเพื่อใช้เป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณทั้งหมดที่ขุดค้นพบในบริเวณนั้น ตั้งแต่ยุคเมารยันจนถึงคุปตะ มาจัดเก็บและจัดแสดงแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม  
รับชมเหตุการณ์แสดงปฐมเทศนาแก่เหล่ามหาชนขององค์พระพุทธองค์ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 

ขอบคุณภาพจาก www.bongblogger.com/sarnath-up-uttar-pradesh/


ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei