Ch3Thailand Logo

ตื่นตาพาเที่ยวชม “วัดพุทธแห่งแรก” ของโลก

เปิดอ่านแล้ว 294 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“เวฬุวันมหาวิหาร” วัดป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนา จุดนำพาวันวิสาขบูชา ประชาชนทั่วสารทิศต่างกราบไหว้บูชา รำลึกพุทธคุณขององค์ศาสดาแห่งพระรัตนตรัย“เวฬุวันมหาวิหาร” อยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย แต่เดิมคือเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ แห่งชมพูทวีป โดยคำว่า “เวฬุวัน” แปลว่า “ป่าไผ่” เพราะเป็นสวนป่าไผ่เขตอภัยทาน เนื่องจากครั้งหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารได้รับการเตือนจากกระแตทำให้รอดชีวิตจากงูร้าย พระองค์จึงซาบซึ้งในบุญคุณของกระแต และถวายสวนป่าแห่งนี้ให้เป็นเขตอภัยทาน และจะมาพระราชทานอาหารให้กระแตทุกวัน แต่ภายหลังได้อุทิศถวายเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดประชาชนชาวราชคฤห์ ส่งผลให้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุธรรมในเวลาต่อมานอกจากจะเป็นสังฆารามแห่งแรกแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันก่อให้เกิดวันมาฆบูชา เมื่อขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นที่แสดงธรรมเทศนาและพระสูตรต่างๆ เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปพระธาตุของพระอรหันต์ชั้นผู้ใหญ่ และเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก เพราะหมอชีวกโมารภัจจ์เป็นผู้ถวายการรักษาให้กับพระองค์เมื่อคราวที่ถูกพระเจ้าเทวทัตลอบทำร้ายจนห้อเลือดปัจจุบันนี้ เวฬุวันมหาวิหารกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้บูชา ได้รับการบูรณะปรับปรุงจนมีสภาพคล้ายกับของเดิมในอดีต ความน่าสนใจ ได้แก่ ลานจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเป็นลานเล็กๆ ที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่กลางซุ้ม โดยสันนิษฐานกันว่า เป็นลานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาเวียนเทียน, สระโบกขรณีกลันทกนิวาป สระน้ำกลางวัดที่พระพุทธองค์เคยแสดงพระสูตรต่างๆ, พระมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่มีการนำของหอมนานาชนิดมาประดับประดา หากเป็นดอกไม้จะถูกนำไปทิ้งเมื่อแห้งแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกบางส่วนที่ยังรอวันนักโบราณคดีให้มาขุดค้นพบติดตามชมสถานที่สำคัญแห่งพุทธศาสนาอันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธประวัติของมหาศาสดาได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei