Ch3Thailand Logo

ไขปริศนา เหตุใดพระเกศาพระพุทธเจ้า "ขดเป็นก้นหอย"

เปิดอ่านแล้ว 20,963 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

วิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในพระพุทธรูป ซึ่งอ้างอิงมาจากลักษณะของมหาบุรษอย่างพระพุทธเจ้า
 

ตามคัมภีร์อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก ได้อธิบายเรื่องพระเกศาของพระพุทธองค์ไว้ว่า เป็นความประสงค์อย่างแน่วแน่ของเจ้าชายสิทธัตถะที่จะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงทำให้หลังจากโกนพระเกศาแล้วผมไม่ยาวขึ้นอีกเลย แต่กลับขดเป็นก้นหอย ความว่า 

"...ผมของเราอย่างนี้ไม่เหมาะแก่สมณะ จำจักตัดผมเหล่านั้นด้วยพระขรรค์ ทรงจับพระขรรค์อันคมกริบด้วยพระหัตถ์ขวา รวบพระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลีด้วยพระหัตถ์ซ้ายแล้วตัด เหลือพระเกศาสององคุลีเวียนขวาติดพระเศียร พระเกสาเหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้น จนตลอดพระชนมชีพ ส่วนพระมัสสุก็เหมาะแก่ประมาณพระเกศานั้น แต่พระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องปลงพระเกศาและพระมัสสุอีกเลย พระโพธิสัตว์ทรงรวบพระจุฬาพร้อมด้วยพระเมาลี อธิษฐานว่า ถ้าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าไซร้ ผมนี้จงตั้งอยู่ในอากาศ ถ้าไม่เป็นไซร้ ก็จงหล่นลงเหนือพื้นดิน แล้วเหวี่ยงไปในอากาศ กำพระจุฬามณีนั้น ไประยะประมาณโยชน์หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในอากาศ"จากตำราดังกล่าว พัฒนามาสู่การสร้าง “พระพุทธรูป” ซึ่งอ้างอิงตามรูปลักษณ์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ และเปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลกับการสร้างผลงาน อันประกอบด้วย พระเกศาทรงขดหอย ซึ่งบางคนตีความว่าเปรียบได้กับแสงเรืองรองที่ส่องออกมาจากพระพุทธองค์ เป็นสติปัญญาอันชาญฉลาดและรอบรู้ พระเนตรมองต่ำ หมายถึงการมองตนเอง ตักเตือนตนเอง ทุกอย่างเกิดและดับด้วยตัวเราเองเป็นผู้กำหนด พระนาสิกโด่ง เปรียบกับบารมีอันเปี่ยมล้น พระโอษฐ์แย้มละมัย ราวกับน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ พระกรรณยาว เพื่อแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวโดยง่าย พระหัตถ์แบ เพื่อเป็นการปล่อยวางและเสียสละ และ นิ้วเรียงเสมอกัน เปรียบเสมือนการประคับประคองจิตใจให้สม่ำเสมอ

ติดตามชมหนทางชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่ประสูติจนเข้าสู่หนทางแห่งธรรมได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.45 – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=26&p=2

ซีรี่ย์ที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei