Ch3Thailand Logo

“แม่” ความหมายที่มากกว่า “การให้กำเนิด”

เปิดอ่านแล้ว 23,358 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

คำว่าแม่เป็นคำที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด และนอกจากจะเป็นคำที่มีความหมายทางใจต่อลูกทุกๆ คนแล้ว ยังมีความหมายที่ล้ำลึกมากมายและน่าเหลือเชื่อ...ซ่อนอยู่ในคำเรียกบุพการีที่แสนสั้นว่า “แม่”


ความหมายลึกล้ำของคำว่า “แม่”

ความหมายโดยทั่วไปตามความเข้าใจพื้นฐาน คำว่า “แม่” หรือ “มารดา” เป็นคำที่เรียกผู้ให้กำเนิด ส่วนความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้กำหนดคำนิยามว่า แม่ หมายถึง “หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือคำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน” แต่ความหมายทางใจของลูกแล้ว คำว่า แม่ ยังมีความลึกซึ้งมากกว่านั้น เพราะแม้จะเป็นคำสั้นๆ แต่ก็สามารถทำให้รู้สึกได้ทุกครั้งว่าแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัวลูกและคนในครอบครัว เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของลูกในฐานะผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่ยังไม่สามาถช่วยเหลือตัวเองได้ จนแม้ลูกจะเติบโตขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องพื้นฐานของชีวิตแล้ว แต่คนเป็นแม่ก็ยังคงจะเต็มใจที่จะดูแลสิ่งต่างๆ ให้กับลูกด้วยความรักและความห่วงใยแบบที่ไม่มีกำหนดวันจบภารกิจ เพราะด้วยพลังความรักอมตะจากธรรมชาติที่มอบความเป็นแม่มาให้นี้...จะไม่มีวันหมดไป...แม้ตราบลมหายใจสุดท้าย 

เสียงเรียกจากความผูกพัน

เคยสังเกตหรือไม่ว่าคำว่า “แม่” ของแต่ละชาติแต่ละภาษาถึงแม้จะมีคำเรียกที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นในภาษาอังกฤษก็จะเรียกแม่ว่า  มาเธอร์ (Mother) หรือเรียกสั้นๆ ว่า มัม (Mom) ส่วนในภาษาเยอรมันใช้คำว่า มุสเธอร์ (Mutter) หรือ มาม้า(Mama) คนฝรั่งเศสจะเรียกแม่ว่า "มามอง" (Maman) คนจีนแต้จิ๋วใช้คำเรียกแม่ว่า "อาม่า" ส่วนในภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่า “มาหมะ” คนเกาหลีออกเสียงเรียกแม่ว่า "ออมม่า" หรือแม่แต่ในภาษาทางธรรมก็ยังออกเสียงเรียกแม่ด้วยคำที่คล้ายๆ กัน ภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่า "มารฺตา" ส่วนภาษาบาลีจะออกเสียงว่า "มาตา" ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนมีความแตกต่างกันตามเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษา แต่สิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่แล้วจะออกเสียง “ม” คล้ายๆ กัน ซึ่งเป็นผลมาจากการออกเสียงแรกตามธรรมชาติของมนุษย์ เพราะคำแรกที่คนเราจะออกเสียงได้เมื่อครั้งเริ่มเป็นเด็กทารกก็คือคำว่า “มามา” ซึ่งจากการศึกษาของนักศึกษาศาสตร์ได้พบว่าคำนี้เป็นคำที่เปล่งเสียงได้ง่ายที่สุดสำหรับทารก ซึ่งตามธรรมชาติของเด็กทารกในช่วงเดือนแรกจะสามารถเปล่งเสียงที่ฟังดูคล้ายการพูดคุยได้ และเสียงที่ทำง่ายที่สุดในขณะปิดปากก็คือเสียง “อืม”  และทารกจะออกเสียง “มามา” เป็นเสียงแรกเมื่อเปิดปากออกในจังหวะต่อเนื่องกัน เพื่อเป็นการร้องขออาหารและความอบอุ่นคลายกังวล จึงอาจกล่าวได้ว่าคำเรียกแม่ของมนุษย์เรา ไม่ได้เป็นเพียงคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่ให้กำเนิดเราเท่านั้น แต่เป็นคำที่มาจากสำนึกในจิตใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันทางสายเลือด เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติโดยปราศจากเงื่อนไขอีกด้วย  


ความหมายแห่งการยกย่อง

นอกจากคำว่า แม่ จะมีความหมายที่ลึกซึ้งในแง่ของความสัมพันธ์และการให้กำเนิดแล้ว คนไทยเรายังให้ความสำคัญกับคำว่าแม่ในเชิงยกย่อง เทิดทูน ให้ความเคารพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่แทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เช่น “แม่โพสพ” เทพธิดาแห่งรวงข้าวที่เกษตรกรให้ความเคารพสักการะในฐานะผู้หล่อเลี้ยงชีวิต “พระแม่ธรณี” เทพีแห่งพื้นแผ่นดินซึ่งปรากฏในตำนานทางศาสนา ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ “แม่ย่านาง” วิญญาณหญิงสาวที่อยู่ประจำรักษาเรือ ซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายในการเดินเรือของชาวเรือ หรือ “แม่ซื้อ” เทวดาหรือผีผู้หญิงที่เชื่อกันว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาทารก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความหมายที่แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อตำแหน่งของบุคคล สถานที่ และสิ่งของด้วย เช่น เราจะเรียกผู้ทำหน้าที่คุมกองทัพออกทำศึกว่า “แม่ทัพ” หรือ เรียกลำน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารหลายๆ สายว่า “แม่น้ำ” ส่วนคำว่า “แม่สี”มายถึง สีแดง น้ำเงิน และเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่สามารถผสมกันออกมาเป็นสีอื่นๆ ได้ เรียกว่าเป็นสีที่ให้กำเนิดทุกสีบนโลกนี้ และยังมีอีกหลายๆ คำ เช่น แม่แบบ แม่งาน แม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งให้ความหมายในเชิง “การเป็นหลักสำคัญ” อีกด้วย

รักของแม่กำหนดขอบเขตไม่ได้

“...จะเอาโลกมาทำปากกา แล้วเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ...” ส่วนหนึ่งจากเนื้องเพลง “ใครหนอ” ผลงานการประพันธ์ของอาจารย์สุรพล โทณะวณิก หนึ่งในบทเพลงที่ถูกนำมาร้องเพื่อสะท้อนภาพความรักจากแม่มาหลายยุคหลายสมัยจนคุ้นชิน และเมื่อดูจากเนื้อเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งกำลังสื่อให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นมากมายมหาศาล จนไม่อาจบรรยายได้ ถึงจะใช้ปากกาที่มีขนาดใหญ่เท่าโลกใบนี้เขียนลงบนกระดาษที่กว้างเท่าแผ่นฟ้าด้วยน้ำหมึกที่มีปริมาณมากเท่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหมด...ก็ไม่อาจเขียนบรรยายความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มอบให้กับลูกได้ครบถ้วน เป็นการบรรยายความรู้สึกของลูกที่รู้สำนึกในพระคุณของแม่ได้อย่างเห็นภาพโดยแท้จริง

มาถึงตรงนี้...ความหมายของคำว่า “แม่” ของหลายๆ คนอาจเปลี่ยนไปเมื่อได้เห็นและเข้าใจคำว่า แม่ มากขึ้น...หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนเป็นลูกจะเข้าใจและตระหนักในความรักของแม่ หันมาใส่ใจทำเรื่องดีๆ ให้ท่านชื่นใจในยามที่ยังเห็นหน้ากัน...และไม่ใช่เพียงแค่วันแม่ในปีนี้และปีต่อๆ ไป แต่ขอให้ทุกๆ วันเป็นวันที่เรารู้สึกได้ถึงความรักของแม่


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei