Ch3Thailand Logo

“ผัวเดียว เมียเดียว” พูดง่ายแต่ทำยาก...จริงหรือ?

เปิดอ่านแล้ว 1,096 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“ผัวเดียวเมียเดียว” อาจเป็นความฝันในอุดมคติของคนที่มีความรัก และปรารถนาจะมีครอบครัวอันเป็นสุขในอนาคตของหลายๆ คน แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่ว่านี้...เมื่อได้ชื่อว่าเป็น “ผัว-เมีย” แล้ว“ผัว-เมีย” สถานะที่ถูกกำหนดโดยสังคม

การที่คนสองคนตกลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากความรักให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยการเป็นสามีภรรยากัน หรือที่เรียกกันในภาษาพูดมาแต่โบราณว่าเป็น “ผัว-เมีย” เป็นการแสดงความพร้อมของคนทั้งคู่ต่อคนในสังคมให้รับทราบ รับรู้อย่างเป็นทางการว่านับจากนี้ ชายและหญิงคู่นี้มีคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้ว และในขณะเดียวกันการตกลงใจใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการนี้ยังเป็นการย้ำชัดในสถานะของตัวเองว่าต่อไปนี้ ไม่ใช่คนโสดที่มีชีวิตเพียงเพื่อตัวเองอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไป แต่จะมีคนข้างกายที่เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่จะก้าวเดินไปบนทางเดียวกัน ซึ่งในการแสดงจุดยืนของความสัมพันธ์นี้อาจทำให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการจัดงานแต่งงาน จดทะเบียนสมรส ตามธรรมเนียมนิยมและตามความเหมาะสมของแต่ละคู่ที่จะตกลงกัน ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว สังคมก็จะรับรู้และจดจำคนทั้งคู่ในฐานะ สามี – ภรรยา หรือ ผัว – เมีย จึงอาจกล่าวได้ว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน แต่เมื่อความรักสุกงอมมากพอ คนสองคนนั้นก็จะต้องการเป็นที่ยอมรับและรับรองจากสังคมในการกำหนดสถานะให้กับตัวเองอย่างเป็นทางการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนทั่วไป

ความยากของการเป็น “ผัวเดียวเมียเดียว”

เมื่อเริ่มต้นขยับสถานะจากคำที่คยเรียกทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเหมือนกันว่า “แฟน” มาเป็น “สามี-ภรรยา” หรือ “ผัว – เมีย” จะเห็นว่าคำนี้เป็นเหมือนตำแหน่งใหม่ที่บอกให้รู้ว่า ต่อไปนี้คุณทั้งคู่ไม่ได้มีเพียงแค่ความรักเท่านั้นในชีวิต แต่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันในฐานะของความเป็น “สามี” และ “ภรรยา” ซึ่งหน้าที่ของสามีที่ดีคืออะไร หน้าที่ของภรรยาที่ดีต้องทำแบบไหน ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป แต่นำมาซึ่งเป้าหมายเดียวกันก็คือ “ความสุขในครอบครัว” สำหรับบางคนแล้วความยากของการเป็นผัวเดียวเมียเดียวจึงอยู่ตรงที่ไม่สามารถปรับสภาพจิตใจให้เป็นไปตามสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ พูดง่ายๆ ก็คือยังให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกรัก หลง สบายใจ ทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลและสิ่งที่ควรจะทำ โดยอ้างความเปลี่ยนไปของอีกฝ่ายเป็นตัวแปร เช่น สามีเบื่อที่ภรรยาไม่ดูแลตัวเอง สนใจแต่เรื่องลูกเพียงอย่างเดียว หรือ ภรรยาที่เบื่อสามีเพราะวันๆ ทำแต่งาน เอาอกเอาใจแต่ลูกค้า ไม่มีเวลาได้พูดคุยกันเหมือนก่อน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคืออีกฝ่ายเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเมื่อตอนเป็นแฟนกัน จนหลงลืมนึกไปว่าชีวิตได้ข้ามผ่านการเป็นแฟนมาแล้ว ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำเพื่อครอบครัวมากขึ้น จะทำอะไรที่เหมือนเดิมไปทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ และนี่คือสิ่งที่ต้องทำใจยอมรับเมื่อตกลงใจเป็นสามี-ภรรยากันความสำคัญของการเป็น “ผัวเดียวเมียเดียว”

นอกจากจะมีความสำคัญในแง่ของจิตใจ และความยืนยาวในชีวิตคู่แล้ว การมีผัวเดียวเมียเดียวยังเป็นการตัดปัญหาหลายๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาในครอบอย่างที่ไม่ควรจะเกิด เช่น ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องชู้สาว ปัญหาความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ขาดความรักความเอาใจใส่กันในครอบครัว รวมถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพียงแค่นี้ก็สามารถบั่นทอนความสุขของครอบครัวไปเกือบหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้บ้านเราจึงได้มีการตรากฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งเรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พุทธศักราช 2473” ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รับรองสถานะหญิงที่เป็นภรรยาด้วยทะเบียนสมรสและการหย่า และจดทะเบียนรับรองบุตร โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 หรืออีก 2 ปีต่อมา เพราะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเดิมแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับทัศนคติทางสังคมกันพอสมควรกว่าจะเกิดการยอมรับในสังคมไทยได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นับเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่ “สังคมผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งเป็นค่านิยมตามอย่างธรรมเนียมทางสังคมของตะวันตกที่เป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ถูกนำมารวมไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพที่ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัว และประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยอมรับการมีภรรยาตามกฎหมายเพียงคนเดียวมาจนถึงในปัจจุบัน


ขอบคุณภาพจาก hornbill.or.th

“นกเงือก” ตัวแทนรักแท้แค่ครั้งเดียว

คนเรายกย่องให้ “นกเงือก” เป็นสัญลักษณ์แห่ง "รักแท้" เพราะนกเงือกจะมีลักษณะการครองคู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” อย่างชัดเจน เมื่อตัดสินใจที่จะเป็นคู่ครองกันแล้ว มันก็จะอยู่กับคู่ที่เลือกเพียงตัวเดียวไปตลอด ตัวผู้จะทำหน้าที่เสาะหาโพรงเพื่อทำรัง ส่วนตัวเมียจะทำหน้าที่ตัดสินใจว่าจะอยู่ในรังที่ตัวผู้เลือกให้หรือไม่จนกว่าจะพบรังที่ถูกใจ เมื่อถึงช่วงเวลาวางไข่ตัวเมียจะใช้อาหารที่สำรอกออกมา คลุกเคล้ากับมูลของตัวเอง เศษไม้ และ ดิน เพื่อปิดปากโพรง และจะเหลือไว้เพียงช่องเล็กๆ เพื่อให้ตัวผู้ทำหน้าที่ในการป้อนอาหาร ส่วนตัวเมียก็จะขังตัวเองอยู่ในโพรงเพื่อทำหน้าที่ฟักไข่และเลี้ยงลูกก แต่หากตัวผู้ไม่นำอาหารมาป้อนภายใน 3 วัน ตัวเมียก็จะกะเทาะปากโพรงทิ้งรังไปเพื่อออกหากิน และปล่อยให้ลูกนกเสียชีวิต หรือถ้าตัวเมียอยู่ในสภาพอ่อนแอก็จะอดตายไปพร้อมกับลูกอยู่ภายในรัง และหากนกเงือกตัวใดตัวหนึ่งตายไป  ตัวที่เหลือก็จะไม่จับคู่กับตัวอื่นอีก แต่จะอยู่เพียงลำพังไปตลอดชีวิต...นกเงือกอาจทำหน้าที่ในการมีครอบครัวไปตามสัญชาตญาณธรรมชาติ แต่คนเรามีทั้งสัญชาตญาณธรรมชาติและมีจิตสำนึก รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ดังนั้นก็น่าจะทำอะไรดีๆ ได้ไม่แพ้นกเงือก โดยเฉพาะเรื่อง “ผัวเดียวเมียเดียว” หากต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตครอบครัวอย่างแท้จริง


ละครที่เกี่ยวข้อง : นางบาป

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei