Ch3Thailand Logo

4 วรรณะของอินเดีย มาจากอวัยวะของพระพรหม

เปิดอ่านแล้ว 141,950 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

พระพรหม คือเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ เปรียบดังผู้สร้างโลก ผู้ให้กำเนิดสิ่งต่างๆ ในจักรวาล และยังเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน รวมถึงระบบชนชั้นทั้ง 4 วรรณะที่ปรากฏในซีรีส์อโศกมหาราช และยังพบหลักฐานในคัมภีร์ทางศาสนาของฮินดูว่า วรรณะเหล่านี้สร้างขึ้นจากอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระพรหม

วรรณะพราหมณ์ เกิดจากปาก ซึ่งถือเป็นวรรณะสูงสุดในประเทศอินเดีย มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องพิธีกรรมและศาสนกิจ โดยเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวพระพรหม ผู้สืบทอดคัมภีร์พระเวท เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้กับบุคคลทุกวรรณะ

วรรณะกษัตริย์ เกิดจากมือ คําว่ากษัตริย์ แปลว่า นักรบ หรือผู้ป้องกันภัย บุคคลที่จัดอยู่ในวรรณะกษัตริย์ได้แก่ กษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ ขุนนาง ทหาร เป็นต้น โดยทำหน้าที่ดูแลปกครองบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย แต่แม้ตำแหน่งกษัตริย์จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ก็ยังเป็นรองวรรณะพราหมณ์ เพราะกษัตริย์ยังต้องแสดงความเคารพนับถือต่อพราหมณ์อยู่เสมอ

วรรณะแพศย์ เกิดจากลำตัว ทําหน้าที่เกษตกร ประกอบการค้า และการพาณิชย์ต่างๆ เป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยเฉลียวฉลาด และมีวาจาในการค้าขายเป็นอย่างดี โดยพบว่าบุคคลวรรณะนี้มักเป็นคหบดีและเศรษฐีที่มีความมั่งคั่ง 

วรรณะศูทร เกิดจากเท้า  มีหน้าที่เป็นกรรมกร ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานที่คอยรับใช้วรรณะอื่นในกิจการต่างๆ รวมถึงเป็นช่างฝีมือในการทำงานศิลปหัตถกรรม  ซึ่งนอกจากวรรณะศูทรยังมี “จัณฑาล” ซึ่งเป็นวรรณะที่ไม่ปรากฏชื่อในพระเวท และถูกสังคมมองว่าเป็นชนชั้นนอกวรรณะ จึงถูกกีดกันออกจากกิจกรรมของสังคมและไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณะเหมือนกับบุคคลอื่น

การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดียวจึงเป็นการแบ่งลักษณะ หน้าที่ และความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งชาวฮินดูยึดถือกันมาเป็นเวลาช้านาน ติดตามเรื่องราวอันน่าสนใจนี้ใน อโศกมหาราช ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.20 น. และวันศุกร์ เวลา 18.00 น.สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei