Ch3Thailand Logo

5 สิ่งดีๆ ที่ลูกจะได้รับจาก “การฟังนิทาน”

เปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

นิทาน เปรียบดังขุมทรัพย์ของความรู้และสติปัญญาที่พ่อและแม่ใช้เป็นสื่อกลางในการอบรมสั่งสอนลูก เช่นเดียวกับการเล่านิทานประกอบการบรรเลงเพลงในพระราชวังมคธ ที่ นางธรรมา สนับสนุนให้มีการจัดงานนี้ขึ้น โดยมีประโยชน์เพื่อสร้างความบันเทิง และยังหวังให้นิทานเป็นสิ่งกระตุ้นความคิดและทัศนคติ ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้แง่คิดของนิทานผ่านจินตนาการเหล่านี้ 

1. กระตุ้นจินตนาการ การเล่านิทานช่วยพัฒนาระบบสมองของเด็กให้รู้จักคิด และจินตนาการออกมาเป็นภาพให้สอดคล้องไปกับเรื่องราวที่เขาได้ยิน ดังนั้นการฟังนิทานบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กฝึกใช้จินตนาการ และมีวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์

2. เสริมสร้างสมาธิ เรื่องเล่าที่สนุกจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี และช่วงเวลาที่เด็กฟังนิทานจะทำให้เขาเกิดสมาธิ มีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เด็กสามารถทำกิจกรรมอื่นได้ยาวนานและต่อเนื่องมากขึ้น

3. ปลูกฝังคุณธรรม เนื้อหาของนิทานส่วนใหญ่มักมีการสอดแทรกแง่คิด คุณธรรม และจริยธรรมของตัวละครไว้ด้วยเสมอ ซึ่งลูกจะซึมซับเรื่องราวเหล่านั้น และนำมาขัดเกลาความคิด ทัศนคติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างยึดหลักคุณธรรม เช่นเดียวกับนิทานที่เคยได้ฟัง

4. ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออก ทุกครั้งที่ลูกฟังนิทาน พ่อแม่สามารถชวนให้เขาได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกต่อเรื่องที่ได้ฟัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เขามีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

5. สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเล่านิทานจะช่วยให้พ่อ แม่ ลูกได้มีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นิทานจึงเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความอบอุ่นและสายใยรักขึ้นในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ติดตามวิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวแห่งราชวงศ์โมริยะ และประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ในซีรีส์ อโศกมหาราช ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.20 น.และวันศุกร์ เวลา 18.00 น.สุดยอดซีรีส์ ช่อง 13

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei