Ch3Thailand Logo

“แม่พลอย” ผู้ยึดมั่นในความจงรักภักดี

เปิดอ่านแล้ว 5,228 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“หนึ่งตัวละคร หนึ่งความดี” ขอพามาสัมผัสกับ “แม่พลอย” หญิงสาวผู้มีช่วงชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวถึง 4 แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 จากบทประพันธ์สุดคลาสสิกเรื่อง “สี่แผ่นดิน” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นที่จดจำมาทุกยุคทุกสมัย

“แม่พลอย” เป็นหญิงสาวผู้มีความอ่อนโยน จิตใจดี มารยาทงดงาม เธอมีชีวิตวัยเด็กอยู่กับแม่ที่บ้านคลองบางหลวง และมีโอกาสได้เข้ามาเติบโตในรั้วในวัง ทำให้มีความเป็นชาววังอยู่เต็มตัว ได้รับการบ่มเพาะการใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนที่ดีงาม จากผู้ที่ถวายงานพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้ซึมซับรับรู้ความจงรักภักดีของผู้ถวายงานใกล้ชิดที่มีต่อองค์พระประมุขผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจอย่างฝังรากลึก และเพราะใช้ชีวิตอยู่ในวังเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ แม่พลอย อยู่ห่างไกลจากเรื่องของความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคที่ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

แต่เมื่อแต่งงานมีครอบครัว ชีวิตของ แม่พลอย ก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เข้าสู่แนวนิยมของชาวตะวันตก  ตลอดจนสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จนพบกับความเปลี่ยนแปลงทางสถานะของสถาบันที่ แม่พลอย จงรักภักดีอย่างที่สุดซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่สิ่งหนึ่งที่ แม่พลอย ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยก็คือความเป็นผู้ที่มีจิตใจยึดมั่นและรักในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงอุทิศทั้งชีวิต ก่อร่างสร้างเมืองรวมความเป็นชาติให้เราได้มีผืนแผ่นดินมาจนทุกวันนี้ ไม่ว่าความเห็นทางการเมืองของใครจะเป็นอย่างไร จะแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันมากน้อยแค่ไหน แม่พลอย ก็เชื่อมั่นในหัวใจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเท่าเทียมกัน และคิดเสมอว่าทุกคนล้วนแต่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น

“…ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดํารงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทํางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมือง ก็ดํารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจและอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม

งานพระราชพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2514

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei