Ch3Thailand Logo

“อาทิจ” เกษตรกรหนุ่มผู้มีความเพียร

เปิดอ่านแล้ว 6,692 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“ธรณีนี่นี้ใครครอง” เป็นบทประพันธ์สะท้อนสังคมไทย โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบพอเพียง จากนักเขียนนามปากกา นงไฉน ปริญญาธวัช เล่าเรื่องวิธีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายของเกษตรกร ผ่าน “อาทิจ” เด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่น พากเพียรและอดทนเพื่อที่จะเป็นเกษตรกรที่สามารถยืดหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง สวนกระแสกับค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่หันหลังให้กับการทำการเกษตร
 “อาทิจ” เด็กหนุ่มผู้มีความใฝ่ฝันอยากมีที่ดินสักผืนเพื่อทำการเกษตรและใช้ชีวิตที่เรียบง่าย พอมีพอกิน และแล้ววันหนึ่ง โชคดีของเขาก็มาถึง เมื่ออาทิจได้มีโอกาสมาเรียนรู้งานการทำเกษตรกับ “ย่าแดง” ย่าแท้ๆ ที่แทบจะขาดการติดต่อกันไปนานกับครอบครัวของเขา ย่าแดง มีที่ดินจำนวนมหาศาลในการเพาะปลูกและยินดีจะแบ่งที่ดินให้ อาทิจ แต่ต้องผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการเป็นเกษตรกรว่ามีมากเพียงใด อาทิจ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาและจากการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ เขาต้องพบเจออุปสรรคหลายครั้ง ต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายคราว ถูกแกล้งให้ปลูกพืชที่ไม่มีราคา หรือได้คำแนะนำผิดๆ จากคนงานที่ไม่ยอมรับในตัวเขาอยู่บ่อยครั้ง แต่ อาทิจ ก็ไม่ย่อท้อ เขาสู้กับอุปสรรค แก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไป และด้วยความเพียรพยายามนี้เองก็ทำให้ อาทิจ ก็ผ่านการทดสอบจากย่าแดงได้สำเร็จ เขากลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาไร่ของคุณย่า รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานในไร่ จนเป็นที่ยอมรับนับถือในที่สุด
อาจกล่าวได้ว่า “อาทิจ” เป็นตัวละครที่เปรียบได้กับชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ได้หันกลับมาสนใจในวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอย่าง เช่นการทำเกษตรอย่างพอเพียง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพแห่งรากเง้าของคนไทยที่ต้องอาศัยการศึกษา การเรียนรู้ และลงมือทำอย่างมีระบบขั้นตอนด้วยความพากเพียร ไม่ย่อท้อ อย่างเช่นที่ อาทิจ ได้พิสูจน์ย่าแดงและคนในไร่เห็นแล้วว่า ความพยายามจะนำความสำเร็จมาให้ในสักวัน
“...เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นสำคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีกสิกรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือทำมาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง...” 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันที่ 8 พฤษภาคม 2530  

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei