Ch3Thailand Logo

หลักสูตรการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานระบบกาลิเลโอ อบรม

เปิดอ่านแล้ว 157 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานระบบกาลิเลโอ อบรมเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 5-6,12-13,19 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 09.00.–16.00 น.
ระยะเวลา 5 วัน ด่วน!!! รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรม
1) บุคคลทั่วไปที่สนใจ
2) มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
4) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวิทยากร และค่าอาหารว่างตลอดการอบรม
ผู้ผ่านการประเมินผลจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท กาลิเลโอ (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-2445000 ต่อ 6900 / 089-4818361 (ทราย) หรือ 02-2445412 / 087-5223229 (เบนซ์) อีเมล์ i_am_sine_na@hotmail.com

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android