Ch3Thailand Logo

เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง สวนธรรมเอื้ออารี

เปิดอ่านแล้ว 115 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง สวนธรรมเอื้ออารี

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบบุญผ้าป่าเพื่อถมที่และสร้างสวนธรรมเอื้ออารี อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์ของสวนธรรมเอื้ออารี

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพใจและสุขภาพกาย

- เพื่อส่งเสริมอบรมศีลธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน

- เพื่อพัฒนาการศึกษาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่เยาวชนท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาวิถีแห่งการพึ่งตนเองโดยเรียนรู้ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร

- เพื่อพัฒนางานอาสาสมัครและเสริมสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรทั้งในและนอกประเทศ

- เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝน , แลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้านต่างๆ , ส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้และแบ่งปัน


กำหนดการ 

- 10.30 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี

- 11.30 น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล

- 12.09 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - ถวายผ้าป่าสามัคคี - พระสงฆ์อนุโมทนา - อสาสกอุบาสิกากรวดน้ำอุทิศกุศลและแผ่เมตตา

- 12.45 น. ร่วมรับประทานอาหาร


สามารถสมทบบุญทอดผ้าป่าสามัคคีผ่านบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรบินสันสระบุรี 

เลขที่ 585-703151-1 

ชื่อบัญชี พระภาณุวัฒน์ เอื้ออารี

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อขอรับซองผ้าป่าที่ โทร. 084-6504499 , 063-5241665


ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาสวนธรรมแห่งนี้ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะคุณงามความดีและพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชนและศรัทธาสาธุชนสืบไป


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei