Ch3Thailand Logo

ชวนสร้างมหาทานบารมี อาคารผู้ป่วย จ.เพชรบูรณ์

เปิดอ่านแล้ว 1,715 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย โดยอาคารดังกล่าวจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมี 60 เตียง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ปัจจุบันมีปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เตียงพักผู้ป่วยไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ


พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล) เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน (ธรรมยุต) วัดเขาเจริญธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างมหาทานบารมี สุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย 5 ชั้น 114 เตียง (อาคารฐิตสีโล)

สำหรับช่องทางการบริจาค มี 3 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 โอนเข้าบัญชี 

• ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “กองทุนผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลบึงสามพัน” ประเภทเผื่อเรียก สาขาซับสมอทอด เลขที่ 020-1-817581-43

• ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “กองทุนผ้าป่ามหากุศลโรงพยาบาลบึงสามพัน” ประเภทออมทรัพย์ สาขาซับสมอทอด เลขที่ 019-1-67141-4

ช่องทางที่ 2 บริจาคด้วยตนเองที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลบึงสามพัน

ช่องทางที่ 3 บริจาคได้ที่ วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 098-519-1665, 090-945-8925

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบึงสามพัน (เพชรบูรณ์) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ชาเพ็ง) เลขที่บัญชี 408-520916-0

• ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสามพัน ชื่อบัญชี พระครูปัญญาวราจารย์ เลขที่บัญชี 451-0-58804-6

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขาภิบาล1 รามอินทรา กม.8 ชื่อบัญชี พระบุญทัน ชาเพ็ง เลขที่บัญชี 057-0-54521-0

สอบถามข้อมูลเพิ่มผ่านผู้ประสานงานโรงพยาบาลบึงสามพัน คุณอุบลรัตน์ อินสุข โทรศัพท์ 081-281-2501 หรือคุณพิมพิลา ประเสริฐผล โทรศัพท์ 088-281-1574

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei