Ch3Thailand Logo

หลักสูตร ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ให้เกิดปัญญา และสันติสุข ระดับพื้นฐาน การสร้างความสุข . . แบบไม่มีสารพิษ

เปิดอ่านแล้ว 209 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                               /tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/semina/1sTV3.jpg' />
ความสุขที่ไม่มีสารพิษ ตรงข้ามกับความสุขที่มีสารพิษ แล้วความสุขที่มีสารพิษเป็นอย่างไร ? เช่น นั่งรถไป
เที่ยววันสงกรานต์ เกิดสารพิษดังนี้ - รถติดต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น

สารพิษตัวที่ 1 - คนไปเที่ยวกันมาก ค่าที่พัก ค่าอาหารแพงขึ้น
สารพิษตัวที่ 2 - ผู้คนมากเบียดเสียด เสี่ยงถูกล้วงกระเป๋า ถูกล่องเกินทางเพศ
สารพิษตัวที่ 3 - กลับถึงบ้านเหนื่อยจากการเดินทาง ยังต้องเก็บของ ซักเสื้อผ้า
สารพิษตัวที่ 4 - ยังไม่นับคนที่ไม่ได้กลับบ้าน ไปเป็นตัวเลขผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
 
ที่ไม่นับเพราะ มีสารพิษมาก จนนับไม่ไหว คนทั่วไปอยากสวย หล่อ ร่ำรวย มีความสุข สมหวัง จริงหรือไม่ ?
(จริง) ไม่อยากพบกับความทุกข์ เคราะห์ร้าย ความยากจน ความผิดหวัง จริงหรือไม่ ? (จริง) เราจะมาเรียนรู้
ให้ได้รับสิ่งดีๆ และไม่ต้องพบกับสิ่งเลวร้าย ขอเริ่มที่ จิตทำหน้าที่เหมือน COMPUTER ดังนี้
 
- บันทึกการกระทำทุกอย่าง ที่ได้ทำ
- แล้วแยกออกเป็นกรรมดี กรรมชั่ว
- นำมาคำนวณผลที่จะได้จากการกระทำนั้น
- โดยมีสูตรการคำนวณ คือ ทำกรรมดี ส่งผลให้มีความสุข สมหวัง ทำกรรมชั่ว ส่งผลให้เกิดความทุกข์ ผิดหวัง
- มีพลัง ในการดึงดูดและผลักดัน ให้ผลที่ได้จากการคำนวณเกิดขึ้นจริง

ก่อนหน้านี้ ถ้าใครเคยทำกรรมชั่วไม่ต้องตกใจ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ผลของกรรม ไม่ได้ส่งผลเรียงตามคิว
(ลำดับก่อนหลัง) กรรมแม้ทำที่หลัง แต่มีกำลังมาก หรือปริมาณมาก จะไปรวมกับกรรมฝ่ายเดียวกัน ช่วยให้ส่ง
ผลก่อน และเบียดกรรมฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนกำลัง นั่นคือ ถ้ากรรมดีใหม่แม้ทำที่หลัง แต่มีกำลังมาก จะไปรวม
กับกรรมดีเก่าที่เคยทำ ช่วยให้ส่งผลดีก่อน และเบียดกรรมชั่วให้อ่อนกำลัง ถ้ากรรมชั่วใหม่แม้ทำที่หลัง แต่มี
กำลังมาก จะไปรวมกับกรรมชั่วเก่าที่เคยทำช่วยให้ส่งผลชั่วก่อน และเบียดกรรมดีให้อ่อนกำลัง แสดงว่า
กรรมดีและกรรมชั่วแข่งกัน ถ้าต้องการความสุข ความสมหวัง ต้องหมั่นทำกรรมฝ่ายใด ? (กรรมดี) การสร้าง
กรรมดี มีทั้งแบบให้ทำและไม่ต้องทำ อยากรู้แบบไหนก่อน ? ขอเริ่มด้วย การสร้างกรรมดี แบบไม่ต้องทำ
ต้องไม่ทำจริงๆ มิฉะนั้นเป็นกรรมชั่วทันที มี 10 (ทางกาย3 ทางวาจา4 ทางใจ3)

1. ไม่เบียดเบียน ไม่ทรมานคน สัตว์ และตนเอง มีผลทำให้แข็งแรง ไม่หมดสวย ไม่หมดหล่อ เพราะโรคภัย
ไข้เจ็บ เพราะอุบัติเหตุ
2. ไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อโกง มีผลทำให้ ไม่ถูกจี้ ไม่ถูกปล้น ไม่พบกับภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
3. ไม่ประพฤติผิดในกาม มีผลทำให้ ไม่สูญเสียของรัก รวมทั้งคนที่รัก ชื่อเสียง เงิน ทอง ตำแหน่ง มีอธิบดี
ส.ว ข้าราชการหลุดจากตำแหน่ง และโรคที่ร้ายแรง เป็นที่ รังเกียจ รักษาไม่หาย เจ็บปวด ทรมานจนตาย
คือ โรค AIDS เกิดจากทำผิดข้อนี้
4. ไม่พูดโกหก
5. ไม่พูดยุยงส่อเสียด
6. ไม่พูดหยาบคาย
7. ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดชั่ว4ข้อ มีผลทำให้ คนเชื่อถือในคำพูด ทำให้มีอำนาจ ได้ตำแหน่งสูง
8. ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นโดยทุจริต มีผลทำให้ ได้ลาภ
9. ไม่พยาบาท มีผลทำให้ ไม่มีโรคเบียดเบียน ผิวพรรณไม่หยาบ
10. ไม่คิดผิดจากความเป็นจริง เช่น ไม่คิดว่าทำดี ทำชั่วไม่มีผล มีผลทำให้ ไม่เป็นคนไร้การศึกษา ไม่อยู่
ในที่ป่าเถื่อน การสร้างกรรมดี แบบไม่ต้องทำ นี้ยากหรือไม่ ? (บางข้อยาก) เพราะบางครั้งเผลอขาดสติ
ถูกกิเลสบีบคั้นให้ทำกรรมชั่ว

ยังมีวิธีที่ทำให้ง่ายขึ้น จากข้อต่อไปนี้ การสร้างกรรมดีแบบให้ทำ มี 10 ข้อ
1. ทำทาน ให้ของที่มีประโยชน์ ทำให้ไม่ขาดแคลนของอุปโภคบริโภค ทำให้ร่ำรวย
2. ให้ธรรมะเป็นทาน ทำให้ได้ความรู้ที่ดีมีประโยชน์ ไม่ถูกหลอกลวง
3. แผ่บุญกุศลให้ผู้อื่น ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ และอมนุษย์ รอดพ้นจากอาวุธ ยาพิษ
4. อนุโมทนาบุญ แสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นทำความดี ทำให้ ผิวพรรณผ่องใส
5. รักษาศีล คือ การสร้างกรรมดีแบบไม่ต้องทำ มีผลดีหลายอย่าง
6. มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ทำให้ได้เป็นใหญ่ มียศตำแหน่ง
7. ช่วยงานกุศล งานทางโลกที่ไม่มีโทษ ทำให้ไม่ขาดแคลนความช่วยเหลือ
8. มีความเห็นถูกต้อง ตามเป็นจริง เช่น พ่อแม่มีบุญคุณ ทำให้มีการศึกษาสูง
9. ฟังธรรม ศึกษาธรรม ทำให้รู้วิธีสร้างกุศลที่ถูกต้อง ให้ผลบุญมาก
10. กำหนดสติ ทำสมาธิ คือ การปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนาปัญญา
 
เพื่อทำลายกิเลส ช่วยทำให้ ไม่เผลอสติ ไม่ถูกกิเลสบีบคั้นให้ทำกรรมชั่ว ทำให้การทำกรรมดีเป็นเรื่องง่าย
จึงนับเป็นมหากุศล กรรมดีมีผลทำให้เกิดความสงบ ความสุข การดำเนินชีวิตราบรื่น ไม่ก่อกรรมชั่ว ไม่เกิด
ความทุกข์เดือดร้อน ไม่มีอุปสรรคชีวิต แต่น่าเสียดาย มีบุคคลหลายระดับ หลายชนชั้น ทั้งๆที่มีความรู้ มี
ฐานะ มียศตำแหน่ง ถูกกิเลสบีบคั้น ขาดสติเพียงเสี้ยววินาที ทำสิ่งที่ผิดพลาด ทำให้ชีวิตพังทลาย ล่มสลาย
ทีเพียงพระธรรมของพระพุทธเจ้า ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้

โดยสร้างสติและทำลายกิเลส คือ การปฏิบัติวิปัสสนาฯ จาก หลักสูตร ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ฯ
MODERN VIPASSANA โดย นุชพร วิปัสสนานนท์ โทร. 084-933-4009 02-241-0721
http://vip2499.spaces.live.com

ในยุคสังคมที่เร่งรีบนิยมวัตถุ เมื่อเกิดปัญหาขาดที่พึ่งทางใจ ขาดความยับยั้ง การแก้ปัญหา กลับสร้าง
ปัญหาให้กับผู้อื่นและตนเอง สังคมที่หวังความร่ำรวยจากเยาวชน ถูกชักจูงมอมเมา ถูกล่อลวง สร้าง
ความหนักใจ ให้กับบุคคลหลายฝ่าย ล้วนลงความเห็น มีเพียงพระธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ หลักสูตรที่ สร้างพลังและภูมิป้องกันกันทางใจ ให้มีสติ เกิดปัญญา แก้ไขปัญหา
ได้ รักษาโรคใจ เช่น เครียด โรคสารพัดติด ก่อเกิดความสุขสงบเย็น นำเสนอพระธรรมที่ล้ำสมัย ใช้ภาษา
เข้าใจง่าย ได้ผลจริง ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น สำหรับ เยาวชน ผู้เริ่มสนใจ ผู้มีภารกิจมาก ผู้สนใจเป็น
วิทยากรวิปัสสนาฯ

จัดอบรม วัน อาทิตย์ ที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ชั้น 2 วัดอัมพวัน ดุสิต กทม

กำหนดการอบรม

เวลา 5 นาที . . . กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
เวลา 15 นาที . . . ธรรมบรรยาย 1 บท
เวลา 30 นาที . . . กำหนดสติเคลื่อนมือ / เท้า นั่งสมาธิ
เวลา 10 นาที . . . แก้ไขอารมณ์กรรมฐาน วันแรก : ธรรมบรรยาย บทแรก . . . ออกกำลังจิต จิตเปรียบ
เหมือน COMPUTER กิเลสเปรียบเหมือน VIRUS “
ที่ 2 . . . วิธีทำลายกิเลส มีกิเลสเหมือนมีระเบิดติดตามตัว “
ที่ 3 . . . การสร้างความสุขแบบไม่มีสารพิษ มีทั้งแบบให้ทำ และไม่ต้องทำ

หมายเหตุ - ใช้เป็นพื้นฐาน ในการเข้าปฏิบัติธรรมฯ วันที่สอง วันที่สอง : ธรรมบรรยาย บทแรก . . . ธรรมะ
ที่บอกว่า จิตเหมือน COMPUTER ความล้ำสมัยของพุทธศาสนา “
ที่ 2 . . . เปลี่ยนผี. .ให้เป็นมนุษย์ มาลองสำรวจ ท่านเคยเป็นผีบ้างหรือไม่ ? “
ที่ 3 . . .โลกอาจรอดได้. . แม้เพียงกตัญญู ลดภัยพิบัติ เกิดสุขสงบร่มเย็น

หมายเหตุ – เป็นพื้นฐาน เข้าปฏิบัติฯธรรมฯ ระดับก้าวหน้า และแบบเข้ม – ออกใบรับรองการเข้าปฏิบัติ
ธรรมฯ ให้นักเรียนมัธยมปลาย ทำบุญ . . ตามศรัทธา ไม่คิดค่าใช้จ่าย!!

โทร. 02-241-0721 084-933-4009
แต่งกาย : เสื้อขาวกางเกงหลวมๆ สีสุภาพ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei