Ch3Thailand Logo

เปิดอบรมบัตรไกด์ / มัคคุเทศก์อาชีพ

เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง

 ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบัน AP-TROM ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

\r\n

ของอาชีพมัคคุเทศก์ ที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสมือนตัวแทนในการ

\r\n

สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในระหว่างการนำชมสถานที่ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันสามารถช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

\r\n

                ด้วยความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ที่ต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดีในระดับสากล เพื่อยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น

\r\n

จึงได้จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 5 เพื่อการนี้สถาบัน AP-TROM ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-6553700 หรือ 081-3026014

APPLICATIONS
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei