Ch3Thailand Logo

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มธ. เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2558

เปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร

 หลักสูตรที่สมัครอบรม

 1. หลักสูตร “การวางแผนในงาน CSR” รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2558 (2 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 เมษายน 2558) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2558
 2. หลักสูตร “ทักษะและเทคนิคการนาเสนองานในระดับนานาชาติ”รุ่นที่ 1 กาหนดจัดวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
(สมัครและชาระเงินภายใน 29 เมษายน 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 3. หลักสูตร “เทคนิคการทางานกับชุมชนในงาน CSR” รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 (2 วัน)
อบรมและลงชุมชนจริง (สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 พฤษภาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
 4. หลักสูตร “เทคนิคการถอดบทเรียนจากงานประจาหรือการทาโครงการต่างๆ สู่การจัดการความรู้ในรูปแบบ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย” รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 (1 วัน) 
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 15 พฤษภาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 5. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนา” รุ่นที่ 7 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 (3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 8 มิถุนายน 2558) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 6. หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา” รุ่นที่ 8 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 (3 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 7 กรกฎาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
 7. หลักสูตร “เทคนิคการทางานตามตัวชี้วัด” รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 (1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 กรกฎาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
 8. หลักสูตร “เทคนิคการจับประเด็น” รุ่นที่ 2 กาหนดจัดวันที่ 4 กันยายน 2558 (1 วัน)
(สมัครและชาระเงิน ภายใน 10 สิงหาคม 2558) ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gvc.tu.ac.th

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android