Ch3Thailand Logo

ระเบียงบุญ

เปิดอ่านแล้ว 6,290 ครั้ง

ออกอากาศ

 :  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 04.15 - 04.40 น. ช่อง HD

รายละเอียดรายการ

ประเภทรายการ :
documentary
ติดต่อรายการ :
คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์
ที่อยู่รายการ :
ตู้ปณ. 103 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ :
083-709-1133
E-mail :
rabiangboon@gmail.com
Facebook :
www.facebook.com/rabiangboon
รายละเอียดโดยย่อ :
ผู้ดำเนินรายการ : เป็นหนึ่ง-บวกนิ้ง-แถมเนี๊ยบ เกียรติทรงศักดิ์ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญ ต้องไม่พลาด


จากใจผู้จัด

“ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะครบสาระสำหรับคนชอบบุญที่ผู้จัดฯได้รับความไว้วางใจจากคุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ 06.00 - 06.25 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553

จากการที่ผู้จดฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี จึงมีความตั้งใจสูงมากที่จะทำทุกวิถีทางให้ผู้ชมรายการนี้  ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเป็นรายการแรกและรายการเดียวในช่องฟรีทีวีขณะนี้ ที่นำทุกท่านร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะรับชม และเชิญชวนให้นำความรู้ในแต่ละครั้งไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติเองต่อในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยกันสร้าง “ระเบียงบุญ” ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภายในอาคารบ้านเรือนของตนและสังคมส่วนรวม

ผู้จัดฯ ร่วมกับผู้สนับสนุนรายการจึงใคร่ขอฝากรายการ “ระเบียงบุญ” ช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยการติดตามรับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมรายการนี้จะได้รับความอภิรมย์ทางปัญญาสมดังเจตนารมย์ของทางสถานีและผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนรายการด้วย

รูปแบบรายการ

ธรรมะครบวงจรรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทย

- ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะเพื่อความเป็นสิริมงคล

- ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยายหลากหลายหัวข้อจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ

- ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

วัตถุประสงค์ของรายการ

- เป็นการช่วยจรรโลงและประกาศพระพุทธศาสนา

- เป็นการเพิ่มสติปัญญาให้แก่ผู้รับชม

- เปิดโอกาสให้ได้บำเพ็ญบุญแบบครบวงจร

- ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สังคมอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม

- ได้ถวายบุญญาธิการแด่พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติและสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข

อานิสงส์การสวดมนต์

๑. ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์อยู่นั้นจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนและคุณงามความดีของพระสงฆ์สาวก

๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตสงบ ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง

๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน

๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต

๕. เป็นการสั่งสมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย

๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปร่งออกเสียงทำให้ปอดขยายระบบทางเดินหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย

๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ


ดูย้อนหลังทั้งหมดของ ระเบียงบุญ

รายการย้อนหลังทั้งหมด
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei