พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง

กรุงเทพมหานคร

 1. กรุงเทพมหานคร มีแหล่งน้ำ ๑ แห่ง คือ

  หอศาสตราคม ตั้งอยู่บริเวณริมกำแพงแก้วพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ด้านตะวันออก

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ทิศเหนือ

 1. จังหวัดกำแพงเพชร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อสามแสน เป็นโบราณสถานนอกกำแพงเมือง ตั้งอยู่บริเวณวัดอาวาสใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร เป็นบ่อสี่เหลี่ยม ขุดลงไปในพื้นที่ศิลาแลง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึก ๗-๘ เมตร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดคูยาง อ.เมืองกำแพงเพชร

 2. จังหวัดลพบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อ.เมืองลพบุรี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

 3. จังหวัดลำพูน มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน

 4. จังหวัดสิงห์บุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองสิงห์บุรี

 5. จังหวัดอ่างทอง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัด

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย

 6. จังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระสองห้อง ตั้งอยู่ที่พระราชวังจันทน์ ถนนจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก

 7. จังหวัดเชียงราย มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระแก้วพระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย

 8. จังหวัดนครสวรรค์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บึงบอระเพ็ด ตั้งอยู่ที่เขตการปกครอง จ.นครสวรรค์ รวม 3 อำเภอ คือ อ.เมืองนครสวรรค์, อ.ชุมแสง และ อ.ท่าตะโก

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์

 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม ตั้งอยู่ที่วัดตูม ถนนอยุธยา-อ่างทอง อ.พระนครศรีอยุธยา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : วิหารพระมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยุธยา

 10. จังหวัดพิจิตร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำน่าน บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง ตั้งอยู่บริเวณกลางแม่น้ำน่าน หน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดท่าหลวง

 11. จังหวัดแพร่ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๔ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่คำมี อ.เมืองแพร่

  บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม ตั้งอยู่ที่วัดบ้านนันทาราม อ.เมืองแพร่

  บ่อน้ำพระฤาษี ตั้งอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี อ.วังชิ้น

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.สูงเม่น

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่

 12. จังหวัดลำปาง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี ตั้งอยู่ที่บ้านจามเทวี อ.เกาะคา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง

 13. จังหวัดเลย มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  น้ำจากถ้ำเพียงดิน ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำผาปู่ บ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองเลย

 14. จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๓ แห่ง คือ

  บ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่วัดเขาอินทร์ อ.ศรีสัชนาลัย

  บ่อทอง ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีสัชนาลัย

  ตระพังทอง ตั้งอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ ถนนจรดวิถีถ่อง อ.เมืองสุโขทัย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย

 15. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  สระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บ้านศรีเทพน้อย อ.ศรีเทพ

  สระขวัญ ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ บ้านหลักเมือง อ.ศรีเทพ

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดมหาธาตุ อ.เมืองเพชรบูรณ์

 16. จังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่ที่วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท

 17. จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๓ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบุพพาราม ตั้งอยู่ที่วัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่

  อ่างกาหลวง ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง

  ขุนน้ำแม่ปิง ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่

 18. จังหวัดน่าน มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดสวนตาล ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองน่าน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง

 19. จังหวัดพะเยา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  ขุนน้ำแม่ปืม ตั้งอยู่ที่บ้านไร่อ้อย อ.แม่ใจ

  น้ำตกคะ หรือน้ำคะ ตั้งอยู่ที่บ้านปางค่าเหนือ (บ้านน้ำคะ) อ.ปง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : วิหารวัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา

 20. จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยั้งเหนือ อ.ลับแล

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง อ.ลับแล

ทิศใต้

 1. จังหวัดกระบี่ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  วังเทวดา เป็นแอ่งน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมืองกระบี่

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม อ.เมืองกระบี่

 2. จังหวัดสงขลา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ ตั้งอยู่ที่วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดชัยมงคลพระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา

 3. จังหวัดภูเก็ต มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม ตั้งอยู่ที่วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมืองภูเก็ต

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : วิหารวัดพระทอง อ.ถลาง

 4. จังหวัดปัตตานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๔ แห่ง คือ

  บ่อทอง หรือบ่อช่างขุด ตั้งอยู่ที่ อ.ปะนาเระ

  บ่อไชย ตั้งอยู่ที่ อ.ปะนาเระ

  น้ำบ่อฤาษี ตั้งอยู่ที่ อ.มายอ

  น้ำสระวังพลายบัว ตั้งอยู่ที่ อ.โคกโพธิ์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสร อ.เมืองปัตตานี

 5. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๖ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย ตั้งที่โรงเรียนวัดเสมาเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว ตั้งที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ) อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  ห้วยเขามหาชัย ตั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  ห้วยปากนาคราช ตั้งที่ อ.ลานสกา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา

 7. จังหวัดสตูล มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ตั้งอยู่ที่ อ.ควนกาหลง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง อ.เมืองสตูล

 8. จังหวัดยะลา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณถ้ำมืด หรือถ้ำ ปปร. วัดคูหาภิมุข อ.เมืองยะลา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมืองยะลา

 9. จังหวัดพัทลุง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๓ แห่ง คือ

  สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา ตั้งอยู่ที่ อ.ควนขนุน

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุเขียนบางแห้ว ตั้งอยู่ที่ อ.เขาชัยสน

  ถ้ำน้ำบนหุบเขาชัยบุรี ตั้งอยู่ที่เขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง

 10. จังหวัดนราธิวาส มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  น้ำแบ่ง ตั้งอยู่ที่ อ.ตากใบ

  น้ำตกสิรินธร ตั้งอยู่ที่บ้านบาลา อ.แว้ง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี

 11. จังหวัดตรัง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำตรัง บริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย ตั้งอยู่บริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมืองตรัง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง

ทิศตะวันออก

 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ปากน้ำโจ้โล้ คลองท่าลาด บริเวณปากน้ำโจ้โล้ หรือคลองท่าลาด ติดกับวัดปากน้ำ (โจ้โล้) หรือสถูปพระเจ้าตากสิน ใน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า ถือเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำบางปะกง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

 2. จังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  บ่อน้ำหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีมโหสถ

  โบราณสถานสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีมโหสถ

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง

 3. จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระแก้ว – สระขวัญ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะสระแก้ว – ขวัญ อ.เมืองสระแก้ว

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดสระแก้วพระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว

 4. จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำโจ้ก ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี

 5. จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลาง ตั้งอยู่ที่วัดกลาง อ.เมืองบุรีรัมย์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์

 6. จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย ตั้งอยู่ที่วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ

 7. จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระโบราณ ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสุรินทร์

ทิศตะวันตก

 1. จังหวัดนครปฐม มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว ตั้งอยู่ที่บ้านเนินปราสาท อ.เมืองนครปฐม

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม

 2. จังหวัดราชบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระโกสินารายณ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ใน อ.บ้านโป่ง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  กุดน้ำกิน ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองกาฬสินธุ์

 2. จังหวัดอำนาจเจริญ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก ปัจจุบันตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวง อ.เมืองอำนาจเจริญ

 3. จังหวัดหนองคาย มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระมุจลินทร์ หรือสระพญานาค ปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน บ้านพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย

 4. จังหวัดสกลนคร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูน้ำลอด ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร

 5. จังหวัดยโสธร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ท่าคำทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี บริเวณหลังวัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี บริเวณหลังวัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร

 6. จังหวัดมหาสารคาม มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือหนองดูน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโง้ง อ.นาดูน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดมหาชัยพระอารามหลวง อ.เมืองมหาสารคาม

 7. จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ต้นน้ำลำตะคอง ตั้งอยู่บริเวณเขาสามยอดฐานเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา

 8. จังหวัดนครนายก มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๓ แห่ง คือ

  เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน อ.เมืองนครนายก

  บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่เมืองโบราณดงละคร อ.เมืองนครนายก

  บึงพระอาจารย์ ตั้งอยู่ที่ อ.องครักษ์

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดอุดมธานี อ.เมืองนครนายก

 9. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย อยู่ที่บ้านนาคำน้อย อ.น้ำพอง เป็นสระน้ำกรุผนังด้วยศิลาแลง มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น

 10. จังหวัดอุดรธานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านดุง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี

 11. จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือ ถ.วรราชภักดี อ.เมืองหนองบัวลำภู

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดศรีคูณเมือง อ.เมืองหนองบัวลำภู

 12. จังหวัดสระบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าราบ หมู่ที่ 6 อ.เสาไห้

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท

 13. จังหวัดร้อยเอ็ด มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระชัยมงคล ตั้งอยู่ที่วัดพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดบังพระลานชัย พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด

 14. จังหวัดมุกดาหาร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน น้ำตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม อ.คำชะอี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อ.เมืองมุกดาหาร

 15. จังหวัดปทุมธานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดศาลเจ้า ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองปทุมธานี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดชินวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองปทุมธานี

 16. จังหวัดนครพนม มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระน้ำมูรธาภิเษก หรือบ่อน้ำพระอินทร์ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม

 17. จังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ ตั้งอยู่ที่วัดไพรีพินาศ (วัดกล่างเมืองเก่า) อ.เมืองชัยภูมิ

  ชีผุด แม่น้ำชี ตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ.หนองบัวแดง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : อุโบสถวัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) อ.เมืองชัยภูมิ

 18. จังหวัดบึงกาฬ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง ตั้งอยู่บ้านคำสมบูรณ์ อ.บึงโขงหลง

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ อ.เซกา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดเซกาเจติยาราม อ.เซกา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 1. จังหวัดจันทบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๓ แห่ง คือ

  สระแก้ว ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าใหม่

  ธารนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองจันทบุรี

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตั้งอยู่ที่วัดพลับ อ.เมืองจันทบุรี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : อุโบสถวัดพลับ อ.เมืองจันทบุรี

 2. จังหวัดตราด มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  น้ำตกธารมะยม ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อ.เกาะช้าง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดโยธานิมิต อ.เมืองตราด

 3. จังหวัดสมุทรปราการ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรปราการ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม อ.เมืองสมุทรปราการ

 4. จังหวัดชลบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สระเจ้าคุณเฒ่า ตั้งอยู่ที่วัดเขาบางทราย บ้านบางทราย อ.เมืองชลบุรี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดเขาบางทราย

 5. จังหวัดระยอง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  วังสามพญา ตั้งอยู่ที่วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  สามประสบ ตั้งอยู่บ้านวังกะ (บริเวณวัดวังก์วิเวการามเก่า) อ.สังขละบุรี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 2. จังหวัดนนทบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี

 3. จังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๔ แห่ง คือ

  สระแก้ว ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

  สระคา ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

  สระเกษ ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

  สระยมนา ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวรวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี

 4. จังหวัดตาก มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล) อ.สามเงา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองตาก

 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

 6. จังหวัดอุทัยธานี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๒ แห่ง คือ

  แม่น้ำสะแกกรัง ตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองวัดขุมทรัพย์ อ.เมืองอุทัยธานี

  สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองอุทัยธานี

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

 1. จังหวัดชุมพร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำเขาพลู ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเขาภู อ.ปะทิว

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง อ.เมืองชุมพร

 2. จังหวัดพังงา มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำน้ำผุด ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง บ้านถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา

 3. จังหวัดระนอง มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะรักษะวาริน อ.เมืองระนอง

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองระนอง

 4. จังหวัดสมุทรสาคร มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดเจษฎารามพระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสาคร

 5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่บริเวณถ้ำเขาม้าร้อง บ้านฝ่ายท่า อ.บางสะพาน

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดคลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

 6. จังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตั้งอยู่ที่วัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี

 7. จังหวัดสมุทรสงคราม มีแหล่งน้ำทั้งหมด ๑ แห่ง คือ

  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดาวดึงษ์ ตั้งอยู่บริเวณสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์ อ.อัมพวา

  สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำ : พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสงคราม