Ch3Thailand Logo

ตำนานรัก 3 ตระกูล

เปิดอ่านแล้ว 8,086 ครั้ง

ออกอากาศ

 :  จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.50-11.15 น. ช่อง Family

รายละเอียดซีรีส์

เกริ่นนำ :


เนื้อหาของเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวของสามตระกูลในปักกิ่ง โดยมีสกุลเหยาเป็นตัวแทนความมั่งคั่งร่ำรวย สกุลเจิงเป็นตัวแทนความก้าวหน้าทันสมัยและสกุลหนิวเป็นตัวแทนความคิดโบราณคร่ำครึ 

ห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง คนของทั้งสามตระกูลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านจากระบอบศักดินาเป็นระบอบเสรีนิยม แต่ละคนอาจถูกกาลเวลากลืนกินหรือไม่กาลเวลาก็หล่อหลอมคนจนบังเกิดความสำเร็จ  การเปลี่ยนแปลงมากมายที่ยากกลับคืนดังเดิม ถึงตระหนักได้ว่าเกือบสี่สิบปีเป็นเพียงความฝันที่งดงาม  เป็นเพียงหมอกควันที่พ้นผ่าน ความจริงที่ติดตรึงใจคนมีเพียงความรักของคนที่มีต่อกัน

ญาติพี่น้องกับความรัก ครอบครัวและประเทศชาติเป็นเป้าหมายหลักของเรื่องที่ต้องการสะท้อนออกมา ร้อยเรียงเป็นบทกลอนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม ตลอดจนชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลาน  คนเราจะเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไร รู้จักรักชังอย่างไร ดึงดันและการให้อภัย ขมขื่นและความสุข การใช้ชีวิตและกระบวนความคิดจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่า  คนดำเนินชีวิต  ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้า  แต่ละคนจะปรับตัวอย่างไร เพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่  เชื่อว่าเนื้อหาของเรื่องจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง...


ข่าวเกี่ยวกับซีรีส์

ข่าวทั้งหมด
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei