Ch3Thailand Logo

สัมมาทิฏฐิ : 47.ครั้งที่ 43 สรุปสติปัฏฐาน 4

สัมมาทิฏฐิ : 47.ครั้งที่ 43 สรุปสติปัฏฐาน 4

View
742
Share
ออกอากาศ
14-12-2016 | ช่องทาง

สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Playlist

รวมวิดีโอรายการอื่นๆ

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei