Ch3Thailand Logo

คณะผู้บริหารช่อง3 ผู้จัดละคร นักแสดง และพนักงาน ร่วมใจ ทำบุญเลี้ยงพระ รับศักราชใหม่ ปี 2556

เปิดอ่านแล้ว 108 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

           เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ได้จัดให้มีงานบุญเลี้ยงพระ รับพุทธศักราชใหม่ 2556 โดยเป็นการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 56 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม4 โดยมีคณะผู้บริหารของทางสถานีฯ  อาทิ คุณประสาร มาลีนนท์, คุณรัตนา มาลีนนท์, คุณอัมพร มาลีนนท์, คุณนิภา มาลีนนท์, คุณประชุม มาลีนนท์, คุณสกลศรี มาลีนนท์, คุณแพททรีเซีย มาลีนนท์, คุณรัชนี นิพัทธกุศล, คุณอรอุมา มาลีนนท์, คุณปิยวดี มาลีนนท์, คุณสมรักษณ์ ณรงค์วิชัย, คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก, คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์, คุณสำราญ ฉัตรโท, คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร, คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ, คุณเพิ่มศักดิ์ อาบทิพย์ และ ฯลฯ

        พร้อมคณะผู้ประกาศ ผู้จัดละคร และนักแสดง อาทิ คุณสรยุทธ  สุทัศนะจินดา , คุณพัชรศรี เบญจมาศ , คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ , คุณปิยวดี มาลีนนท์ , คุณสุพล วิเชียรฉาย , คุณเศรษฐา ศิระฉายา , คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช , คุณยุวดี ไทยหิรัญ  , คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ , คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ , คุณวรายุฑ มิลินทจินดา , คุณหทัยรัตน์ อมตะวนิช , คุณวัชระ คุปตะวาทิน , คุณนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล , คุณพัชนี จารุจินดา , คุณอภิสรา ฉวีวงษ์ , คุณปาจารีย์ ณ นคร และนักแสดง อาทิ คุณวรินทร ปัญหกาญจน์ , คุณเกียรติกมล ล่าทา , คุณณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง , คุณสุรินทร คารวุตม์  , คุณดนัย จารุจินดา , คุณโฆษวิส  ปิยะสกุลแก้ว , คุณจักรพันธ์ จันโอ , คุณชัชวาล เพ็ชรวิศิษฐ์ , คุณวฤษฏิ์ ศิริสันธนะ , คุณกมล ศิริธรานนท์ , คุณยรรยง คำสุขใส,  คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ , คุณจิตตาภา แจ่มปฐม , คุณมารี เบรินเนอร์ , คุณพิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ , คุณพรรษชล สุปรีย์ , คุณกฤติกา ซิงค์ , คุณอุษณีย์ พึ่งป่า , คุณสวกร ติยะสกุลวงศ์ , คุณฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัส , คุณอัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ , คุณเบญจศิริ วัฒนา รวมถึงพนักงานภายในองค์กร และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

           ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ) วัดสัมพันธวงศาราม, สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ( อัมพร อมฺพโร ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ 

            พิธีอันเป็นศิริมงคลครั้งนี้เริ่มจาก คุณประสาร มาลีนนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระธรรมมงคลญาณ เจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา และ กล่าวสัมโมทนียกถา และให้โอวาทธรรมรับปีใหม่ จากนั้น มีการถวายภัตตาหารเช้า และ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ให้กับพระคุณเจ้าทั้ง 56 รูป จากนั้น พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ปิดท้ายด้วยการับพรจากพระสงฆ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ประธานฝ่ายฆราวาส ยังมีความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะผู้บริหาร และมอบวัตถุมงคลกับผู้ที่มาร่วมงานเป็นที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคล

             เรียกได้ว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า รับปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยังเห็นถึงความสำคัญและพร้อมจะจัดขึ้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่สืบไป
 
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei