Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ทำบุญครั้งใหญ่ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี ครั้งที่ 1

เปิดอ่านแล้ว 94 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/head1.jpg' />

   (อาคารมาลีนนท์) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมด้วยกระทรวงวัฒนธรรม สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาส "วันวิสาขบูชา" โดยรณรงค์วัฒนธรรมในการตักบาตรหนังสือและการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยมี   นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี

    โครงการ ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ เป็นการร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง รายการธรรมในใจ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ ด้วยการสืบสานประเพณีการทำบุญใส่บาตร เป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นดวงประทีปของโลก ในวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญมาบังเกิดในวันเดียวกัน ได้แก่ การประสูติ การตรัสรู้ และปรินิพพาน

    โดยความพิเศษในงานครั้งนี้ คือ การทำบุญใส่บาตรด้วยหนังสือดีซึ่งเป็นการร่วมบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุด และการร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์

   งาน ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 7:30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระราม 4 โดยมี นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้อำนวยการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นางดวงกมล สุวิชชากุล ผู้อำนวยการบริหาร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และภรรยา นางอรัญญา มาลีนนท์ นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน นางสาวภัทรพร          เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด รวมทั้งเหล่าผู้ประกาศข่าวและดารานักแสดงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ดำเนินรายการโดย เพชรี พรหมช่วย และ วีรินทร์ทิรา      นาทองบ่อจรัส ทั้งยังมีบุคคลชั้นนำให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

    งาน ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหนังสือดีถวายพระสงฆ์เป็นจำนวนกว่าสองพันเล่มจากหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ หนังสือ “ธรรมะในฐานะวัฒนธรรม” จากกระทรวงวัฒนธรรม “วารสาร พสล.” จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หนังสือ “พระฉัตรทองของแผ่นดิน สมุดภาพพระราชกรณียกิจ” จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ “วารสารตราไปรษณียากร” จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนังสือ      “50 วิธีอยู่กับโลกร้อน” และหนังสือ “กินดีสุขภาพดี” จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด “ซีดีพระไตรปิฎก” จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้การรับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลนครธน บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

    ดังพระพุทธวัจนะที่ว่า นตถิ ปญญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี และ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง การถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุสงฆ์จึงมีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปหลายหมื่นองค์ และจากผลการสำรวจล่าสุด พระภิกษุส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยที่ได้รับถวายในการซื้อหนังสือธรรมะและอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นอันดับหนึ่งในห้า

    โครงการ ‘นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี’ จึงเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้สืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสือธรรมะและหนังสือที่ให้สารัตถะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่ธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ประชาชนสามารถร่วมทำบุญในโครงการตักบาตรหนังสือดี ได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยการไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต) เลขที่ 092-0-03802-6 ในนาม "บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด" พร้อมส่งสำเนาสลิปโอนเงินมาที่ แฟกซ์ 02-685-2298-9 หรืออีเมล info@dmgbooks.com หรือสามารถซื้อชุดหนังสือพิเศษสำหรับตักบาตรได้ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ทั้งหมด 77 สาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 0-2685-2254 หรือ www.dmgbooks.com และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 www.thaitv3.com

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei