Ch3Thailand Logo

มูลนิธิธรรมดี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าฯ จัดซื้อที่ดิน และสร้างสถานปฏิบัติธรรม ตามกำลังศรัทธา หรือกองละ ๒,๕๐๐ บาท

เปิดอ่านแล้ว 135 ครั้ง

                 โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน ๕๐ ไร่ และสร้างสถานปฏิบัติธรรม “วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)” ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของวัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดผ้าป่า มีกุศลเจตนาร่วมกันในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับวัดป่าที่ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพรรณ เพื่อความสัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติข้อวัตร และภาวนาของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย

                 มูลนิธิธรรมดี จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าฯ จัดซื้อที่ดิน และสร้างสถานปฏิบัติธรรม ตามกำลังศรัทธา หรือกองละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ :
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗

                 (**) โปรดกรุณาแจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อ/ที่อยู่ และระบุในเอกสารว่า “ร่วมซื้อที่ดินและสร้างวัดป่า” เพื่อการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ อีเมล์ dhamdeeonline@gmail.com

                 และขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ ใน วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป สอบถามเส้นทาง โทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๐๖ ๘๐๔๗ หรือ ๐๘ ๕๔๖๗ ๖๗๕๕

                 การจัดสร้างสถานที่ปฏิบัติอันสัปปายะ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรม ได้ร่วมกันปฏิบัติภาวนาเพื่อความเจริญธรรมนั้น จะส่งผลให้ผู้เปี่ยมด้วยกุศลเจตนา สู่ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง และรื่นรมย์ในที่ทุกสถาน มีความสุข ความเจริญสืบไป
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 28SD
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 13Family
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android