Ch3Thailand Logo

ขอเชิญร่วมกันค้นหา ปริญญาจากสวนโมกข์ โดย จีวันแบนด์

เปิดอ่านแล้ว 368 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 ความกลัวของมนุษย์ประการหนึ่ง คือ ความกลัวที่จะตาย มนุษย์คิดว่าตนเองอยู่ยงคงกระพันไม่เคยนึกถึงความตาย ที่กำลังคืบคลานเข้าหาทุกขณะ ทุกเพศทุกวัย ทุกคน ไม่มียกเว้น มนุษย์หาทางเอาชนะความตายในทุกๆกรณี ความเจริญทางการแพทย์สมัยใหม่ถูกพัฒนาไปมาก แต่มนุษย์ก็ไม่ได้พ้นจากความตายไปได้ รวมถึงความทุกข์จากความทรมาน ความเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ถึงกระนั้นมนุษย์ยังเห็นความตายเป็นเรื่องไกลตัว เราจึงมักจะประมาทกับความตาย และยังคงเดินหน้ากระทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ผิดศีล ผิดธรรม ซึ่งเห็นอยู่เกลื่อนกลาดมากมายเหลือเกิน นั่นเพราะมนุษย์ไม่พิจารณาเรื่อง ความตาย และไม่เข้าใจในกฎไตรลักษณ์หรือธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สอนไว้คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสรรพสิ่ง ย่อมเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถยืนยง คงอยู่ในภาวะนั้นตลอดไป หากมนุษย์มีความเข้าใจเรื่องความตายและความไม่แน่นอนนั้นแล้ว มนุษย์จะตระหนักถึงสิ่งที่ตนกระทำ พึงระมัดระวัง และอยู่ครรลองที่ถูกต้องมากขึ้น ศานติก็จะบังเกิดขึ้นในสังคมอย่างไม่ต้องสงสัย
                 การครบรอบ 20 ปี จากการจากไปท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ จึงเป็นสิ่งชัดเจน ที่ทำให้คนในสังคม ได้เข้าใจความหมายของ การตาย และความตาย เป็นการยืนยัน ใน 2 สิงหลักๆ คือ 1. พุทธทาสจักไม่ตาย ถึงร่างกายตาย แต่ภูมิปัญญาที่รู้ธรรมไม่มีวันตาย 2. ทุกท่านจะได้มีโอกาสทบทวนข้อธรรม ที่ท่านพุทธทาส ได้กล่าวไว้ โดยเฉพาะบทที่พูดถึง ตายก่อนตาย เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญที่ท่าน อาจารย์พุทธทาส พูดถึงการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เห็นอะไรมั้ยที่ไม่ตาย ร่ายกายตาย สัจธรรมที่แท้ไม่ตาย ดังนั้นคนที่รู้สัจธรรมในข้อนี้ ก็มีเพียงร่างกายเท่านั้น
                 ด้วยความสำคัญของกิจกรรมนี้ จีวันแบนด์ ร่วมกับ กลุ่มกัลยาณมิตรจัดกิจกรรม จึงเห็นสมควร ที่จะนำสิ่งนี้เผยแผ่ต่อสังคม ผู้คน เยาวชน และ ประชาชน ให้เกิดความตระหนักเรียนรู้ ผ่านบทเพลงธรรมะ ใน โครงการเผยแพร่บทเพลงธรรมะ การแสดงดนตรี ปริญญาจากสวนโมกข์ โดยจีวันแบนด์ ในวาระ ครบรอบ 20 ปี แห่งการจากไปท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 14.00 – 17.00 น. (ครบ 20 ปี มรณภาพ – 8 กรกฎาคม 2536 และ ฌาปนกิจสรีระ  - 28 กันยายน 2536) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน (ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5) เป้าหมายของการศึกษาทางโลก ก็คือ การได้รับปริญญา ดังนั้นเป้าหมายในทางจิตวิญญาณและความสำเร็จที่จะเข้าใจชีวิต แก่นของชีวิตและการมีชีวิตในโลกคือ การได้รับปริญญาทางธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมกันค้นหา ค้นพบ ปริญญาจากสวนโมกข์ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทิ้งเป็นมรดกธรรมให้เราได้เรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร ในการแสดงดนตรี ปริญญาจากสวนโมกข์ ครั้งนี้ด้วยกันเถิด

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei