Ch3Thailand Logo

ขอเชิญท่องเที่ยว เทศกาลวัดเทวราชกุญชร ๒๕๕๒

เปิดอ่านแล้ว 112 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

เทศกาลวัดเทวราชกุญชร ๒๕๕๒
๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักงานเขตดุสิต และ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
 
/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/buddha%5B1%5D.jpg' />
นมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร 
ขอพรพระบรมสารีริกธาตุและสมเด็จพระสังฆราช ๑๘ พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมโภชพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ   รังสรรค์พิพิธภัณฑ์สักทอง
 
สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ขอเชิญร่วมรับมหามงคลแห่งชีวิต งานฉลองสมโภชแห่งปี ของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในงาน เทศกาลวัดเทวราชกุญชร ๒๕๕๒   วันศุกร์ที่ ๕ และวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายให้ได้มีส่วนร่วม ดังนี้
 
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
ขอเชิญชวนเข้ารับความเป็นสิริมงคล สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
ประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์สักทอง
               
 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกา ได้เข้านมัสการ พระมหาสังฆนายก ทิพพะตุวาเวศรีสิทธารถะ           สุมังคละมหาเถระ ณ วัดมัลวะตะ มหาวิหาร เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
 
หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ สักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
เชิญเข้าสักการะ ประติมากรรม พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งประดิษฐานหน้าพิพิธภัณฑ์สักทอง   เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ จุดยืนอธิษฐานขอพร พลังจักรวาลเสริมบุญบารมี
โดยในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สักทอง โดยมี ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประธานในพิธีบวงสรวง
 
 นอกจากนั้นแล้ว ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ได้ไหว้พระ ทำบุญ อธิษฐานเสริมสร้างบารมี    สักการะขอพร พระรูปสมเด็จพระสังฆราช ๑๘ พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์สักทอง และ ร่วมปล่อยปลา ณ ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.
อิ่มบุญ อิ่มใจ แล้วชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ใน วัดเทวราชกุญชร    วรวิหาร ทั้งภายใน พระอุโบสถ ด้วยการสักการะพระพุทธเทวราช ปฏิมากร  ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และความงดงามทางจิตรกรรมฝาผนัง, มณฑปจัตุรมุข, ศาลาการเปรียญทรงไทย และหมู่อาคารอื่นที่เป็นเรือนไทยประยุกต์ ลักษณะทรงปั้นหยาที่มีความสวยงาม
 
รื่นรมย์วัฒนธรรมเริงใจ ในเทศกาลวัดเทวราชกุญชร
รื่นเริงใจในการแสดงและมหรสพทางวัฒนธรรม ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงให้ชมในวาระพิเศษและมหามงคล  เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ ภายในบริเวณงาน ในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ส่วนต่างๆ กับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้
 
๑) พิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. จะมีพิธีเปิดงาน เทศกาลวัดเทวราชกุญชร โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
๒) การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ชุด เทิดพระบรมสารีริกธาตุ เทวราชกุญชรนฤมิต” ที่นำเสนอพุทธประวัติ และที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ และการอัญเชิญมาให้สักการะ เป็นเนื้อนาบุญแห่งวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร แห่งนี้ โดยจัดแสดงในรูปแบบเรื่องราว ประกอบเทคนิคแสง สี เสียงตระการตา
๓) การแสดงมหรสพไทยหาชมยาก  เป็นส่วนในการร่วมอนุรักษ์ศิลปการแสดงที่ล้ำค่า ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยจัดมหรสพการแสดงแบบไทย ที่หาชมยาก ดังนี้
รำเทพอำนวยพร
การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว ชุดหุ่นหายปลายโขน
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สำมนักขาก่อศึก – พระรามตามกวาง
การแสดงหุ่นสาย เรื่อง ศรัทธามหาบุรุษ โดย คณะหุ่นสายเสมา
การแสดงหนังใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานถวายแหวน โดย คณะหนังใหญ่วัดขนอน
๔) การบรรเลงดนตรีไทย เคล้าคลอบรรยากาศของงานวัฒนธรรมไทย ด้วยการบรรเลงดนตรีไทย บรรเลงสอดผสานกันเป็นศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยที่ไพเราะ ในบรรยากาศแบบไทยๆ โดย วงดนตรีไทย จัดแสดงบริเวณเวทีวัฒนธรรมหน้าพระอุโบสถ
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงความสามารถจากเยาวชนเขตดุสิต กับการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ 
๕) การสาธิตงานฝีมือไทย ชมการสาธิตงานฝีมือไทยต่างๆ อาทิ งานจิตรกรรมไทย, งานลายรดน้ำ, งานประดับมุก, งานปักสะดึง และ งานร้อยมาลัย ฯลฯ เป็นงานสาธิตเอกลักษณ์ไทย จาก วิทยาลัยในวังชาย, วิทยาลัยในวังหญิง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
พร้อมชมการแสดงอัญมณีเครื่องประดับอันล้ำค่า อาทิ มังกรทองคำ น้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม, แหวนนพเก้า ๙ สี, พลอยประจำราศี, พลอยบุษราคัมเจียรนัย ๓๕ กะรัต, ไข่มุก, ทองคำ, เพชร, เครื่องเงินประดับอัญมณี เป็นต้น
จัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สักทอง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ –  ๒๑.๐๐ น.
๖) ซุ้มถ่ายภาพย้อนยุค ผู้ชมงานสามารถถ่ายภาพแบบย้อนยุค ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๗ เก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ใช้ พิพิธภัณฑ์สักทอง ที่มีสถาปัตยกรรมทรงปั้นหยา เป็นฉากหลัง พร้อมจัดบริการเครื่องแต่งกายย้อนยุค ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วย ในราคาพิเศษ
๗) การจำหน่ายสินค้า ภายในงาน มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งงานศิลปหัตถกรรม, งานสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทย, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ ให้ได้อุดหนุนด้วย ในบริเวณลานจอดรถ หน้าพระอุโบสถ
อิ่มบุญ รื่นเริงใจในวัฒนธรรม ในงาน เทศกาลวัดเทวราชกุญชร ๒๕๕๒ ที่ สำนักงานเขตดุสิต และ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มีความตั้งใจ นำเสนอและเชิญชวนทุกๆ ท่าน ได้มาร่วมรับมหามงคลแห่งชีวิต และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของเขตดุสิต...ณ พระอารามหลวงอันงดงาม แห่งนี้ โดยสามารถเข้าสักการะ ไหว้พระ ขอพร ได้ตลอดทั้งวัน ส่วนกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มขึ้นในระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
 
เทศกาลวัดเทวราชกุญชร  ๒๕๕๒
๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (แยกสี่เสาเทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
การเดินทาง
รถประจำทาง
รถประจำทางที่ผ่านสาย ๓, ๙, ๑๖, ๑๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๖๔, ๖๕ และ ๑๑๐
เรือโดยสาร
                ขึ้น ลง เรือโดยสารที่ท่าน้ำ เทเวศร์
 
การอำนวยความสะดวก
จอดรถได้ที่ สโมสรกองทัพบก, หอสมุดแห่งชาติ และ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA)
บริการรถรางรับส่ง บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ เข้าสู่วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
 
จัดโดย สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
โทร.       ๐๒-๒๔๓-๕๓๑๑ ต่อ ๕๔๓๙
                                ๐๒-๒๔๑-๔๕๐๔
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei