Ch3Thailand Logo

สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เปิดอ่านแล้ว 55 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2008/News_etc/yaowachon.jpg' />
           โครงการเยาวชนยูซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ได้รับทุนและการสนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษา และวัฒนธรรมไทย – สากล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับโรงเรียนรัฐของต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของประเทศสมาชิกโดยมีการส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนกันเพื่อทำกิจกรรมในประเทศสมาชิกโดยไม่แสวงหากำไรต่อกันโดยโครงการฯ จะต้องรับเยาวชนจากต่างประเทศเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรม ประมาณปีละ 20 – 60 คน ตามแต่โอกาสและในทำนองเดียวกันโครงการก็จะต้องส่งเยาวชนไทยเดินทางไปเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศเพื่อจัดงานนิทรรศการประเทศไทย งานแสดงวัฒนธรรมไทย ร่วมเรียนกับเพื่อนชาวต่างชาติในชั้นเรียนปกติ เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญของต่างประเทศเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติ อันเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ของเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิด ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออก และทำให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุลและสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างขาดการไตร่ตรองของเยาวชนไทย โดยมีนโยบายใช้จ่ายอย่างประหยัด

          สำหรับในช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน 2552 เป็นวาระที่โครงการฯ ต้องจัดกิจกรรมที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา โครงการฯ จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนโดยการสอบแข่งขันชิงทุนขึ้น โดยมีการมอบทุนเต็มจำนวน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ในการนี้โครงการฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ข่าวการให้ทุนแก่เยาวชนไทยของโครงการโดยมีข้อความพอสังเขป ดังนี้

         “โครงการเยาวชนยูซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวน และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลา 3, 5 สัปดาห์ ที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย ในช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความกล้าใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒนธรรมไทย และให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุล และสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2551 ขอรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานเยาวชนยูซีอี. เลขที่ 16 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 – 690 – 0375 – 7 หรือดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.ucethailand.com เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์”ใส่ข้อความที่ต้องลงในนี้

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei