Ch3Thailand Logo

ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา

เปิดอ่านแล้ว 140 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทางคณะจึงจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014) ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้ครูผู้สอนและนิสิตฝึกสอนที่มีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการเรียนรู้ หรือสื่อการสอนต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงการที่ส่งมาด้วย

 เพื่อเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2557  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.edu.kps.ku.ac.th หากมีข้อสงสัยและต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ โทร.088-866-6757,นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น โทร.086-019-6077

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei