Ch3Thailand Logo

ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 3 Healthy Animal in Aquarium

เปิดอ่านแล้ว 121 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 ตามที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการจัดประชุมสัมมนาการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 3 เรื่อง สุขภาพสัตว์ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(Healthy Animal in Aquarium) ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งกิจกรรมของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ และเยี่ยมชมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการนี้ทางคณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดเข้าร่วมทำข่าว และเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวตามวันเวลาในกำหนดการที่ได้แนบมาด้วย(สิ่งที่ส่งมาด้วย) 
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-218-9510, โทรสาร 02-251-8887 หรือ http://www.vet.chula.ac.th

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei