Ch3Thailand Logo

อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

เปิดอ่านแล้ว 25 ครั้ง

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10  เคลื่อนพลจัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้างสรรพสินค้า จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุก และสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศ พร้อมมุ่งสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อพวช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย จึงมองว่าคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปบริการประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนทัดเทียมกับในส่วนกลาง และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 อพวช. จึงได้ถือโอกาสมหามงคลนี้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ โดยนำ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติฯ” ไปจัดแสดงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย”


คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จัดแสดงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 15 ปี ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่เต็มหอประชุม และห้องจัดกิจกรรมโดยรอบพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นประจำจังหวัดในการใช้พื้นที่จัดแสดง โดยในครั้งนี้จะมีความพิเศษจากเดิม คือ อพวช. มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังมีนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะนำไปจัดแสดงประกอบไปด้วย กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องดาว กลุ่มดาว การดูทิศทาง ตำแหน่งของเราบนพื้นโลกเทียบกับดวงดาว การจินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ผ่านเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome การแสดงทางวิทยาศาสตร์ พบประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจ และได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มุมนักประดิษฐ์ พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ โดยใช้ทักษะการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา สนุกกับอาชีพวิทย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักกับอุปกรณ์ พร้อมหาคำตอบผ่านการทดลอง พร้อมสนุกไปกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์สื่อสัมผัสและของเล่นวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพิเศษ (เฉพาะบางจังหวัด) คือ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การแข่งขัน THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION


นอกจากนี้ อพวช. ยังมีการอบรมสัมมนาอีก 3 หลักสูตร คือ การจัดอบรม หลักสูตรการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ (เฉพาะโรงเรียนบ้านดุงวิทยา, โรงเรียนภูเขียว, โรงเรียนวังเหนือวิทยา, โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ), โรงเรียน   หัวหิน, โรงเรียนเมืองถลาง) หลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน (เฉพาะโรงเรียนธาตุพนม, โรงเรียนภูเขียว, โรงเรียนวังเหนือวิทยา) หลักสูตรเคมีแบบย่อส่วน (เฉพาะโรงเรียนธาตุพนม, โรงเรียนวังเหนือวิทยา, โรงเรียนหัวหิน)


ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเริ่มออกเดินทางจัดกิจกรรมไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ภาคอีสาน โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 / โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 / โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 / โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 ภาคเหนือ โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2562 / โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2 -5 กรกฎาคม 2562 ภาคกลาง โรงเรียนวิเศษชัยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ภาคตะวันตก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 / โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562  ภาคใต้ โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 / โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามได้ที่ www.nsm.or.th


Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
Mello
YouTube Ch3Thailand
Line TV Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android