Ch3Thailand Logo

DSI จับมือภาครัฐและเอกชน รณรงค์ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

เปิดอ่านแล้ว 12 ครั้ง

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมพลศึกษา สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิ A21 มูลนิธิ Childline และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จัดโครงการ “ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ณ สนามวอร์ม 200 เมตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และให้ความรู้กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเปราะบาง เกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และให้ทราบถึงวิธีที่จะรายงานเหตุภัยคุกคามเกี่ยวกับการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยการผสมผสานเข้ากับกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนรู้

    ภายในงานประกอบด้วย บูธประชาสัมพันธ์ และบูธกิจกรรมสันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลนิธิ Childline มูลนิธิ A21 ทีมงาน Funfit แอพพลิเคชั่น M Help Me และอื่น ๆ จำนวนมาก ซึ่งมีเด็กอายุระหว่าง 10 - 15 ปี จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดยเด็กที่มาร่วมงานสามารถเลือกกิจกรรมหลากหลายได้ ตามความสนใจ อาทิ การฝึกทักษะการยิงปืนโดยเครื่อง Simulator ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การฝึกศิลปะการป้องกันตัว งานศิลปะ เป่าลูกโป่ง ฟองสบู่ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ

    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประทับตรา “ปกป้องเด็ก” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนจากกรมพลศึกษา กองบังคับการตำรวจรถไฟ มูลนิธิ A21 มูลนิธิ Childline และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ “ปกป้องเด็ก” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

   สำหรับกิจกรรม “ปกป้องเด็กเร่รอนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ” เป็นกิจกรรม    ที่เกิดขึ้นจากความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และเพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ และทราบถึงช่องทางในการแจ้งเหตุ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ภาคประชาชนให้ทราบถึงภัยจากการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และได้วางแผนที่จะจัดโครงการอีกในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีเหตุแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กบ่อยครั้ง


รูปภาพประกอบข่าว

Load More
APPLICATIONS
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei