Ch3Thailand Logo

ป.ป.ส. เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร

เปิดอ่านแล้ว 215 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

สำหรับ ปี 2562  มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ รวมทั้งสิ้น 157 ราย ดังนี้

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. นางวรรณา อัศวสันติชัย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางบอน พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางบอน จนเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ โดยใช้หลักสันติวิธีและเมตตาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2. ร้อยตำรวจเอก เจน ขุนราม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจมวลชนสัมพันธ์ที่ดี เพื่อป้องปรามการปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่านจนสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและควบคุมปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นางธนภรณ์ ช่วยชู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยากรด้านการบำบัดยาเสพติดให้กับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเรือนจำจังหวัดกระบี่ จนที่เป็นรู้จักในวงการงานยาเสพติดของจังหวัดกระบี่

4. นางรัชนี สุขบุญสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ นำนโยบายด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มาปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ ทำหน้าที่วิทยากรค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้หลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

5. นางอรุณี แก้วเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองต่ำ จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๐ และพัฒนาจนเป็น ศูนย์การเรียนรู้นำร่องของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักศาสนา รวมถึงจัดเวรยามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมภายในหมู่บ้าน

โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับยอดเยี่ยม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่

1. พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

2. พันตำรวจเอก ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

3. พันตำรวจเอก ฉลาด พลนาการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร

4. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

5. สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP)

โล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุคคลและองค์กรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับโล่ทั้งหมด 120 ราย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 12 ราย

2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 30 ราย

3. ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 38 ราย

4. ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 13 ราย

5. ด้านการป้องกันยาเสพติด จำนวน 27 ราย

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่สูญเสียชีวิต โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ให้กับทายาทของผู้สูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 5 ราย และมอบโล่ให้กับ  ผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 22 ราย รวมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้กับศิลปินหรือผู้ที่มีชื่อเสียง ที่ร่วมรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ได้แก่ เฌอปรางค์ BNK48, ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป, ปู่จ๋าน ลองไมค์, เจมส์ จิรายุ, โบว์ เมลดา, แก้ม วิชญาณี, ต๊ะ พิภู, อิ้งค์ วรันธร, ทอย ปฐมพงศ์ และดาร์ลิ่ง อารดา

ปัญหายาเสพติดจะหมดไปหรือทุเลาเบาบางลง ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัว ชุมชุน สังคม และประเทศชาติของเรา ให้พ้นภัยจากปัญหายาเสพติด เพื่อลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 สายด่วน ป.ป.ส.

มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei