Ch3Thailand Logo

ครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ปรับองค์กรก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ครบรอบ  59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ปรับองค์กรก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562 นี้ ซึ่ง PEA ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้


นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า ในปีนี้ PEA มีภารกิจสำคัญหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเป้าหมายรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใช้งบลงทุนเกือบ 100,000 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำ ที่ปัจจุบันวางสายเคเบิลไปแล้ว 26 เกาะ ตั้งเป้าว่าอนาคตต้องขยายให้ครอบคลุมทุกเกาะทั่วประเทศ, โครงการขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนการทำงานอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) และการสนับสนุนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทาง PEA จะวางระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร


"ทั้งนี้โครงการที่สำคัญอีก หนึ่งโครงการคือแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ กว่า 9,000 กิโลเมตร โดยจะนำสายสื่อสาร ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกและนำสายที่เหลือลงใต้ดินทั้งหมด เริ่มทำตั้งแต่ 25 กันยายนนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีหน้า โดยจะเรียกเก็บค่าดำเนินการกับผู้ประกอบการสายสื่อสารทั้ง 14 ราย ทั้งนี้สำหรับการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน นั้น คงไม่สามารถทำได้ทุกพื้นที่ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูง จึง เลือกเมืองใหญ่ ๆ เป็นหลัก เช่น จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา ซึ่งเริ่มทำไปบ้างแล้วในแต่ละพื้นที่" สมพงษ์ ปรีเปรม กล่าว


ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังกล่าวต่ออีกว่า  PEA ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2570 PEA จะต้องเป็นผู้นำธุรกิจด้านไฟฟ้าในระดับประเทศและภูมิภาค อีกทั้งพร้อมพัฒนาองค์กรในระยะยาว ช่วงปีพ.ศ.2560-2580 ทั้งนี้ มีแผนพัฒนาไฟฟ้า 20 ปี ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า ซึ่งเริ่มทำที่พัทยาเป็นที่แรกแล้ว ทั้งยังมีแผนติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศในทุก 100 กิโลเมตรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย


PEA พร้อมที่จะพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดย Electrification Decentralization & Digitalization (E2D) เปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือโครงสร้างที่มีในปัจจุบัน ดังนั้น PEA จึงปรับตัวเพื่อเป็น Digital Organization นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี


ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรทันสมัย เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคตและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย มุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” Brightness for Life Quality


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei