Ch3Thailand Logo

“มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” เรียงร้อยงานศิลป์เยาวชน

เปิดอ่านแล้ว 216 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” เรียงร้อยงานศิลป์เยาวชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจุดประกายแนวคิด GC Circular Living “หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 5 ในหัวข้อ 'Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด' และมอบรางวัล กว่า 40 รางวัล  พร้อมเวิร์กชอปสร้างสรรค์ผลงานศิลปสื่อผสมที่ทำจากพลาสติกใช้แล้วใน  หัวข้อ  'GC Circular  Living for  Better World ' ร่วมกับ เยาวชน ผู้ปกครอง และ คุณครู พร้อมร่วมภาพวาดบนถุงผ้าUpcycling by GC เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี และการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรู้คุณค่า


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ‘มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 5’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี ซึ่งหัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ ‘Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด’  ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเต็มประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่า

“GC รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่สนใจงานทางด้านศิลปะได้มีเวทีในการ ส่งผลงานดีๆ เข้ามาประกวดในหัวข้อ 'Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด'  ซึ่งทาง GC ได้เห็นว่าเยาวชนมีความ เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น ผ่านการภาพวาด นับเป็นโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ”


ภาพวาดรางวัลชนะเลิศ : ระดับชั้นประถมศึกษา

 

ภาพขาเทียม ผ่านมุมมองของเด็กเก็บขยะที่ทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดไปขายเพื่อยังชีพและเขาจะได้นำไปรีไซเคิลทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขา

ภาพของ : ด.ช.ภทรธร อนันตะแวง รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม


ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประถมศึกษา
ภาพวาดรางวัลชนะเลิศ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ภาพใส่ใจชีวิต..รู้คิดก่อนใช้ Pay attention to Life…Know before using ผ่านมุมมองของในสังคมปัจจุบันเราใช้ทรัพยากรที่ทำจากปิโตรเคมีในการดำรงชีวิตจำนวนมาก ทำให้พลังงานปิโตรเคมีลดลง เราจึงรู้จักใช้พลังงานปิโตรเคมีอย่างรู้คุณค่า ด้วยการนำหลักการใช้พลังงานหมุนเวียน คือเราต้องลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ แปรรูปใหม่ รู้จักใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และรู้จักปฏิเสธการใช้สิ่งที่เป็นมลพิษต่อธรรมชาติ

ภาพของ : ด.ช.ภัทรพล น่วมสุวรรณ 14 ปี ม.2 รร.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ภาพวาดรางวัลชนะเลิศ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


ภาพ หมนุนเวียนปิโตรเคมี เพื่อชีวีของชาติไทย Circulating Of Thailand ผ่านมุมมอง เนื่องด้วยการหมุนเปลี่ยนของเวลาบวกกับการผันแปรของยุคโลกาภิวัตน์ จึงทำให้อัตราการเพิ่มของประชากรมากขึ้น จึงได้สอแทรกแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการวาดภาพที่อยู่รวมกันของคนในชุมชนที่แอดอัด โดยนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำในรูปกแบบต่างๆ รวมถึงประเพณีพื้นบ้าน นั้นคือลากพระ โดยผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าผ่านการร่วมมือของคนในชุมชนอย่างมีความสุข

ภาพของ : นายวรรณรัตน์ รักพรม 16 ปี ม.4 รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา


ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีผลงานวาดภาพของเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด 1,051 ภาพ ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 40 รางวัล โดยมีเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ Circular Living การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดที่โดดเด่น ซึ่งปีนี้มีรางวัลพิเศษอย่างรางวัล ‘CEO’Choice’

 

ด.ช.ธีรยุท สีทานันท์ อายุ 12 ปี จากโรงเรียนแก้วอินทร์ จ.นนทบุรี ผู้ได้รับรางวัล ‘CEO’Choice’ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้ ซึ่งภาพที่วาดนั้นมีชื่อภาพที่ว่า ‘หมุนเวียนสู่โลกอนาคต’ (Rotate into the future world) โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นการหมุนเวียนของโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนให้เป็นของใช้ที่มีประโยชน์มากขึ้น

“ทั้งนี้ขอบคุณทาง GC ที่จัดประกวดวาดภาพระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี5 ในหัวข้อ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด เป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีให้เด็กและเยาวชนมาแสดงความสามารถ รวมไปถึงการทำความเข้าใจกับความหมาย Circular Living” ด.ช.ธีรยุท สีทานันท์ กล่าว

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวต่อช่วงท้ายว่าบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีสำหรับแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ “เพราะเด็กๆ และเยาวชนคือเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต”


ภาพบรรยากาศงาน Workshop  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม จากพลาสติกตามแนวคิด Circular Living by GC “ หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด”

 


ผลงานภาพวาด บนถุงผ้า Upcycling  by GC

 

ทั้งนี้บรรดาผลงานที่เด็ก และเยาวชนถ่ายทอดเอาไว้ผ่านภาพวาดระบายสีและงานศิลปะทั้งหมด ที่ส่งเข้ามาประกวดได้รับคัดเลือกจะได้แสดงผลงานอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ และ GC สำนักงานระยองอีกด้วยAPPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei