Ch3Thailand Logo

ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE

เปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 87,468 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 185,963 ผลิตภัณฑ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 )

     ซึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จาก มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงได้แก่ ผัก , สมุนไพร , เห็ด , ชา , กาแฟ , ถั่วและธัญพืช , ผลไม้ , ดอกไม้เมืองหนาว , ผลิตผลปศุสัตว์ , ผลิตผลประมง , ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ

    และผลิตภัณฑ์จาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้มีงานทำ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิฯ ได้แก่ งานผ้า , งานไม้ , งานจักสาน , ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม เป็นต้น

     โดยผลิตภัณฑ์ OTOP และ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิฯทั้ง2 ที่กล่าวมานี้ ได้ถูกนำมาจัดรวบรวมไว้ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพอย่างดี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 ในราคาสุดพิเศษ

   ท่านสามารถเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่ระลึกนี้ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE โดยการสแกน OR Code ที่อยู่ข้างท้ายนี้
APPLICATIONS
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei