Ch3Thailand Logo

“Waste This Way” รักษ์โลกให้ถูกทางทำได้จริง! ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

เปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ฟุตบอลประเพณี “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ” ครั้งที่ 74   ชูแคมเปญ “Waste This Way”  รักษ์โลกให้ถูกทางทำได้จริง!  ผ่านคอนเซปต์  “ลด เปลี่ยน แยก”

งานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจฬุาฯ- ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด   “Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม” เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งขบวนพาเหรด การเชียร์ การแปรอักษร และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ที่ร่วมสร้างสีสันภายในงาน ซึ่งทั้งสองสถาบันได้จัดขบวนพาเหรดเพื่อให้สอดล้องกับแนวคิดหลักของงาน และสำหรับงานบอลปีนี้นั้น มีคอนเซปต์ การจัดการขยะ แคมเปญ “Waste This Way”  รักษ์โลกให้ถูกทาง “ลด เปลี่ยน แยก” อีกด้วย

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นงานการแข่งขันที่มาอย่างยาวนาน โดยถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 จากความคิดของนิสิตและนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ซึ่งในทุกๆ ปี งานบอลประเพณีนี้ต่างถูกพูดถึงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลกับการ รวมตัวกันของบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง การเดินขบวนพาเหรดที่เป็นการหยิบยกเอาปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสะท้อนออกมาผ่านการล้อเลียน รวมไปถึงการแปรอักษรที่เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อหลายสำนักจับตามองไม่แพ้ขบวนล้อการเมืองของเลยทีเดียว และในปีนี้เรียกได้ว่ากระแสก็ยังแรงไม่ตก


โดยจุฬาฯ มีขบวนพาเหรด 3 ขบวนได้แก่ ขบวนธง ขบวนสะท้อนสังคม และขบวนสื่อแนวคิดหลัก โดย “ขบวนธง” ในปีนี้มีการเปลี่ยนและปรับให้ทันสมัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลง ในยุคสมัยที่คุณค่าในสังคมไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว  ตามมาด้วย “ขบวนสะท้อนสังคม” ที่เรียงร้อยเนื้อหาที่ต้องการจะส่งสารแก่สังคม เพื่อให้สังคมได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ อันได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดีย ปัญหาความคิดแบบ binay oppostin เป็นต้น จากนั้น “ขบวนสื่อแนวคิดหลัก” นำเสนอแนว ทางการแก้ไขปัญหาผ่าน 3 ขั้นตอนคือ 1) ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน 2) ทุกคนคิดและถกเถียงถึงปัญหาที่มีอยู่ร่วมกัน  3) ตั้งเป้าสังคมที่ทุกคนวาดฝันร่วมกัน


ขณะที่ทางธรรมศาสตร์นำเสนอ “ขบวนสื่อแนวคิดหลัก” ที่หยิบยกเรื่อง Social Bullying ขึ้นมาในปีนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในสังคม ให้เกิดความสร้างสรรค์ และไม่ทำให้ใครตกเป็นจำเลยสังคม และ “ขบวนล้อการเมือง” ที่เป็นไฮไลต์ที่น่าจับตามองในทุกปี ซึ่งในปีนี้ยังคงสื่อถึงประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและความเคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้


โดยภายในขบวนของทั้งสองสถาบันได้เลือกนำเอาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปได้


อีกทั้งภายในบริเวณงานยังมีการจัดตั้งจุดคัดแยกขยะ พร้อมมีจิตอาสาผู้มีความรู้คอยให้คำแนะนำในการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อที่สามารถนำเอาขยะเหล่านั้นไปปรับประยุกต์ Recycle หรือ Upcycle ได้ในครั้งต่อๆ ไป


ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Neutral Event ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จากการจัดงานฟุตบอลประเพณี จฬุาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดงานด้วยการ “ลด เปลี่ยน แยก”

ซึ่ง ‘ลด’ ในที่นี้คือ การลดการใช้ทรัพยากร ‘เปลี่ยน’ ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติก มาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย อาทิ จาน ถ้วย ช้อน ซ่อม จะถูกเปลี่ยนมาเป็นไบโอพลาสติกทั้งหมด และ ‘แยก’ เนื่องด้วยขยะมีหลายแบบบางอย่างย่อยสลายได้ บางอย่างนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าอื่นๆ ได้


ซึ่งแสตนเชียร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ครั้งนี้ มีกล่องอาหารกลางวันที่ทำจาก กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ แทนที่กล่องพลาสติกแบบเดิมๆ พร้อมการันตีด้วยฉลาก GC Compostable จึงมั่นใจได้ว่ากล่องนี้จะสลายตัวได้ทางชีวภาพในสภาวะที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีพัดซึ่งมีเนื้อหาเรื่องการแยกขยะ พัดไปก็อ่านไปได้ รวมถึงถุงผ้าบรรจุอุปกรณ์เชียร์และเสื้อของน้องๆ สตาฟที่ผลิตจากขยะพลาสติก ซึ่งผ่านกระบวนการ Upcycle ให้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง


นอกจากนี้ทาง GC ได้เข้าไปช่วยในการสนับสนุนวัสดุทดแทน เช่น กระดาษ หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycle ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าในขบวนพาเหรด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบคอยให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน รวมไปถึงการสนับสนุนถังแยกขยะพลาสติก ประเภท PET และ PE ซึ่งเป็นชนิดที่ง่ายต่อการนำมารีไซเคิล ซึ่งบนถังจะมีป้ายคำอธิบายการแยกขยะ และ GC จะรวบรวมขยะพลาสติกในงานเพื่อนำไปผลิตสินค้า Upcycle เช่น รองเท้ากีฬา สำหรับนำไปบริจาคให้กับให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าของขยะพลาสติกต่อไป


ดร. คงกระพัน กล่าวอีกว่า ความคาดหวังที่สำคัญที่สุดของทาง GC นอกเหนือจากการลดขยะภายในงานนี้แล้ว คือการสร้างความตระหนักรู้เพราะในงานนี้มีผู้นำทางความคิดเข้ามาร่วมงานอย่างมากมาย อาทิ อาจารย์ – นิสิต – นักศึกษา – เยาวชนคนรุ่นใหม่กว่าหมื่นคน ซึ่งนับว่าถ้าได้ในหมื่นคนนี้ หรือสักครึ่งที่มีความเข้าใจกันในเรื่องของ Circular Living การบริหารจัดการพลาสติก การบริหารจัดการขยะแล้วสามารถไปกระจายความรู้ต่อยังที่อื่นๆ ซึ่ง GC ก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่คอยจุดประกาย แล้วทำให้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ


และสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันต่างเดินหน้าเกมรุกชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 อย่างรวดเร็ว  ก่อนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตีเสมอได้ และไม่หยุดแค่นั้นเพราะเมื่อจบเกมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเอาชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป 2 : 1 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จอีกปี

ส่วนแนวทางของการรักษ์โลกให้ถูกทางและการจัดการขยะในงานฟุตบอลฯ ครั้งที่ 74  นี้  จะมีทางไปต่อแน่นอน ในงานหนึ่งมีการจัดการขยะเกิดขึ้น  สิ่งที่ตามมาก็คือทางไปต่อของขยะเหล่านั้นและสำหรับขยะในงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 74 ไม่ว่าจะเป็น เศษอาหาร ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ขยะจากขบวนพาเหรด หรือบนแสตนด์ ขยะพวกนี้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และ Waste This Way จะทำให้ขยะเหล่านี้สร้างประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนี้


เศษอาหารที่เราทานเหลือในงานนี้ หลังจากถูก “แยก” เรียบร้อยแล้ว จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยฝ่ายกายภาพ จุฬาฯ ที่จะส่งต่อให้เกษตรกรเพื่อเข้าสู่กระบวนการหมัก ทำปุ๋ย ปลูกต้นไม้ และทำเป็นอาหารสัตว์ต่อไป


วัสดุอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นกิมมิคภายในงาน ซึ่งจริง ๆ ได้ถูกนำมาใช้แทนบรรจุภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยแล้ว นั่นคือ แก้ว Bio-Compostable ซึ่งเป็นแก้วที่ผลิตจากเส้นใยพืชระยะสั้น (อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง) มีลักษณะพิเศษคือ ย่อยสลายได้ภายใน 4-6 เดือน (ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม) โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง

ซึ่งแก้ว Bio-Compostable ที่ถูก “แยก” จากงานนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นกระถางเพาะชำแทนการใช้ถุงเพาะชำพลาสติก เพราะเมื่อแก้วเหล่านี้อยู่ในดินที่เหมาะสม จะสามารถย่อยสลายเป็นมวลชีวภาพ เป็นประโยชน์กับดินและพืชต่อไป


สแตนด์เชียร์และสแตนด์แปรอักษรคือส่วนที่ใหญ่มาก ๆ ในงานนี้ และแน่นอนว่าขยะที่เกิดขึ้นจากทั้งสองสแตนด์ก็ต้องเยอะตามไปด้วย ซึ่งขยะบนสแตนด์ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กระบองลม กระป๋อง ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์ใส่เครื่องดื่ม เลือกวิธีจัดการด้วยการ “แยก” เพื่อนำไปส่งขายเพื่อนำกลับคืนสู่กระบวนการ  Recycle  จนกลายเป็นวัสดุชิ้นใหม่ได้หลากหลายประเภท


ส่วนขยะที่ไม่สามารถ Recycle ได้ล่ะ เพราะบนสแตนด์หรือขบวนพาเหรด ยังมีขยะจำพวกวัสดุเหลือใช้ที่เป็นวัสดุแห้ง ไม่ว่าจะเป็น พู่กระดาษ ของตกแต่งอื่น ๆ ด้วยขยะเหล่านี้เมื่อ “แยก” ออกมาแล้ว เราจะส่งต่อให้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ นำมันไปเผาเป็นพลังงานความร้อนทดแทนการใช้ถ่านหิน ผ่านกระบวนการ RDF (Refuse Derived Fuel)


ขวด PET หรือขวดน้ำพลาสติกที่เราคุ้นเคย เส้นใยของมันสามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อทำเป็นผ้าได้ด้วย ซึ่งขวดเพียงแค่ 7 ขวด ก็สามารถผลิตเป็น “รองเท้า” คู่ใหม่ได้แล้วส่วนไวนิล ผ้าต่วน หรือผ้าดิบ ที่ใช้ตกแต่งในขบวนพาเหรด ก็สามารถนำมา Upcycle เพื่อผลิตเป็น “กระเป๋า” ได้ด้วยเช่นกัน และเมื่อเราได้รองเท้าและกระเป๋าใบใหม่มาแล้ว เราก็จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือน้อง ๆ เด็กนักเรียนที่ต้องการ ผ่านค่ายอาสาฯ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของการจัดการขยะในครั้งนี้ สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่ง

สรุปผลการจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74  ลด เปลี่ยน แยก


นับว่า แคมเปญ “Waste This Way รักษ์โลกให้ถูกทาง” ที่งานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 74 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหญ่ของการปรับใช้วิธีการจัดการขยะในงานอีเวนต์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากที่สุด ด้วยแนวคิดหลัก “ลด เปลี่ยน แยก”  ชวนทุกคนให้ตระหนักรู้ และปรับเรียนรู้แนวทางในการรักษ์โลกให้ถูกทางและทำได้จริงต่อไปตอบโจทย์ปัญกาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย  ร่วมแรงร่วมใจรักษ์โลกใบนี้ของเราไปด้วยกัน

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei