Ch3Thailand Logo

PEA ส่งมอบ โครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เปิดอ่านแล้ว 95 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


PEA ส่งมอบ โครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.20 น. นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานในพิธี ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" โดยมีคณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จึงจัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 43 แห่ง โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


สำหรับวัดมหาธาตุแหลมสัก PEA ได้ดำเนินการติดตั้งระบบปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED รอบบริเวณชั้นบนและบันไดทางขึ้น พระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก จำนวน 202 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,309 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 32,000 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.708 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และในปี 2563 PEA มีแผนติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ให้แก่โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวอีก 4 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei