Ch3Thailand Logo

PEA รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

เปิดอ่านแล้ว 48 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

PEA รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”


วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รับโล่ เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” จาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยให้ชาวบ้านและพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือนได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทำบันทึกร่วมกัน (MOU) เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2560-2563) โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และให้ได้รับหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าว

__________________________

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei