Ch3Thailand Logo

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เปิดอ่านแล้ว 136 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei