Ch3Thailand Logo

สนช. ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ ดี Days ทำดี ทำได้ทุกวัน ตามพระบรมราโชวาทในหลวง ร.9 ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

เปิดอ่านแล้ว 1,872 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


สนช.จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์   "ความดี" ตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโครงการ  "ดี Days ทำดี ทำได้ทุกวัน"  ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท 

             สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

1. การประกวดจะเปิดรับเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องสังกัดสถานศึกษาในประเทศ และยังคงมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของสถานศึกษานั้นหรือกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

3. ในการเข้าร่วมการประกวด จะต้องยอมรับ (ในนามของสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ หรือเดี่ยว) ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการตัดสินของผู้สนับสนุน และ/หรือ ตัวแทนของหน่วยงาน รวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับทีมที่ชนะการประกวด


ระดับการประกวด

ระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บุคคลหรือทีม ทีมละ 5 คน)

ระดับอุดมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (บุคคลหรือทีม ทีมละ 3 คน)


ลักษณะผลงาน

1. ผลงานต้องเป็นผลงานตามประเภทที่สมัคร

2. ผลงานต้องมีความยาวไม่เกินกว่าเวลาที่กำหนด

3. ผู้ส่งต้องบรรยายแนวความคิดของผลงานประกอบเอกสารการส่ง

4. ผลงานจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด “ความดี” ได้อย่างชัดเจน

5. ผลงานนี้ต้องเป็นผลงานทีสร้างสรรค์โดยตัวผู้ประกวดเอง และไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฏว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดซ้ำกับผลงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมประกวดออกจากการแข่งขัน


ประเภทการประกวด

1. Short Animation (จำนวน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ ความดี มีจำนวน 1 ไฟล์ อยู่ในรูปแบบไฟล์ mov หรือ mp4 มีความยาวไม่เกิน 3 นาที

ผลงานที่ส่ง ต้องเป็นผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ส่งหรือทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่ส่ง ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ผลงานที่ส่งต้องบันทึกเป็นไฟล์ mov หรือ mp4 ที่มีคุณภาพระดับ HD 720p หรือคุณภาพ 720x576 ขึ้นไป บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ชื่อทีม.ชื่อผลงาน ตัวอย่าง ทีมสวนกุหลาบ.ความดี.mov

พิมพ์เอกสารแนวคิดของผลงาน ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์ตัวหนังสือขนาด 16 พอยท์

บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงานและซองแผ่นซีดี หรือ ดีวีดีผลงาน รวมมากับห่อพัสดุ


2. Short Film (จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 3 - 9 นาที)

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ ความดี มีจำนวน 1 ไฟล์ อยู่ในรูปแบบไฟล์ mov หรือ mp4 มีความยาว3 - 9 นาที

ผลงานที่ส่ง ต้องเป็นผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ส่งหรือทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงาน ที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ผลงานที่ส่งต้องบันทึกเป็นไฟล์ mov หรือ mp4 ที่มีคุณภาพระดับ HD 720p หรือคุณภาพ 720x576 ขึ้นไป บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ชื่อทีม.ชื่อผลงาน ตัวอย่าง ทีมสวนกุหลาบ.ความดี.mov

พิมพ์เอกสารแนวคิดของผลงาน )โครงเรื่อง ( ที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์ตัวหนังสือ ขนาด 16 พอยท์

บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงานและซองแผ่น ซีดี หรือ ดีวีดีผลงาน รวมมากับห่อพัสดุ


3. Photography Series (จำนวน 3 - 9 ภาพ)

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ ความดี ซึ่งมีจำนวนภาพผลงาน 3 ภาพ อัดลงบนกระดาษขนาดภาพละ 8 x 12 นิ้ว

ผลงานภาพถ่ายทั้งหมด ต้องไม่ผ่านการตัดต่อหรือตกแต่งภาพ และต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

ผลงานที่ส่งต้องบันทึกเป็นไฟล์ .jpg ขนาดภาพละ 8 x 12 นิ้ว ที่ความละเอียดตั้งแต่ 10 ล้านพิกเซล เป็นต้นไป บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ชื่อทีม.ชื่อผลงาน.ลำดับ.jpg ตัวอย่าง ทีมมหาชนก.มิถิลานคร.01.jpg

ภาพที่ส่งประกวดแต่ละภาพ ต้องอัดภาพติดบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นกรอบขนาด 1.5 นิ้ว ทุกด้าน และติดปกเพื่อปิดผลงานแต่ละภาพด้วยกระดาษแผ่นสี ขาว เทา หรือ ดำ

ผลงานที่ส่งต้อง เป็นผลงานถ่ายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ส่ง หรือทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่ส่งต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

พิมพ์เอกสารแนวคิดของผลงาน )โครงเรื่อง( มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวหนังสือพิมพ์ขนาด 16 พอยท์

บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงาน และซองแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี รวมมากับห่อพัสดุ


4. Poster

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ ความดี ซึ่งมีจำนวนภาพผลงาน 1 ชิ้นงาน ขนาด 16.5 x 23.4 นิ้ว หรือ ขนาด A2

ติดผลงานลงบนกระดาษแข็งหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นให้มีกรอบ ขนาด 1.5 นิ้ว ทุกด้าน ติดปกเพื่อปิดผลงานด้วยกระดาษแผ่นสี ขาว เทา หรือ ดำ

ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานออกแบบที่มาจากความคิด และการออกแบบสร้างสรรค์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลงานที่ส่งต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งภาพ และตัวอักษร ที่นำมาใช้ในการออกแบบ

ผลงานที่ส่งต้องบันทึกเป็นไฟล์ .jpg ขนาด 16.5 x 23.4 นิ้ว ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi และต้องส่งไฟล์ อาร์ตเวิร์ค ของผลงานบันทึกเป็นไฟล์ .jpg มาด้วย (ในกรณีที่มีการใช้ภาพในการออกแบบ ต้องแนบไฟล์ภาพที่ใช้ บันทึกเป็นไฟล์ .jpg ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi และ ถ้ามีการใช้ตัวอักษรที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ต้องทำการ ครีเอทเอ๊าท์ไลน์ตัวอักษรที่ใช้ในไฟล์อาร์ตเวิร์ค มาด้วย) พร้อมตั้งชื่อไฟล์ (ชื่อ_นามสกุล หรือชื่อทีม) บันทึกไฟล์ทั้งหมดลงแผ่น ซีดี เขียนชื่อ นามสกุล หรือชื่อทีม และสถาบันการศึกษาลงบนแผ่น ซีดี

พิมพ์เอกสารแนวคิดของผลงาน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวหนังสือพิมพ์ขนาด 16 พอยท์

ติดใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงาน และซองบรรจุแผ่น ซีดี ที่ด้านหลังของผลงาน ส่งรวมมากับห่อพัสดุ


ระยะเวลาการประกวด

ระยะเวลาการประกวดจะเริ่มที่ 00.01 นาฬิกา (เวลาประเทศไทย) ในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา (เวลาประเทศไทย) ทางผู้จัดการประกวดไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการส่งผลงานสาย ล่าช้า สูญหายหรือรายการผิด ผลงานใด ๆ ที่ได้รับเกินกว่าระยะเวลาการประกวดถือเป็นโมฆะ


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามรับรองการสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิกทีมแต่ละคน 1 ชุด

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จัดทำไฟล์ส่งตามรายละเอียด


วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่ง DVD ผลงาน หรือตัวผลงาน พร้อมเอกสารอธิบายผลงาน หรือเอกสารที่กำหนด มาที่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพ 10800


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02 244 1777 – 8  หรือทาง  Facebook Fanpage/D7days


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei