Ch3Thailand Logo

กองทุนครอบครัวข่าว 3 ถวายแบบบ้านน้ำใจไทย และ ชุดกันหนาว แด่ พระองค์โสมฯ

เปิดอ่านแล้ว 79 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2011/News_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%203%20%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%88%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AF.jpg' />
         
เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตัวแทน กองทุนครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53 กราบทูลรายงานการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัย และถวายชุดกันหนาว แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อำเภอบ้านปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
          ตามที่ทางสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับเกียรติจากทางรัฐบาล,มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก,และจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เข้าร่วมหารือในการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัย ในอำเภอบ้านปาด จังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ทางสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว 3 เห็นชอบให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านจำนวน 35 หลัง มูลค่าหลังละ 259,887 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,096,045 (เก้าล้านเก้าหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)
          บ้านดังกล่าวข้างต้นเป็นบ้านแบบน้ำใจไทย ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และ 1 ห้องอเนกประสงค์ โดยตัวบ้านกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมระเบียง ใต้ถุนสูง 2 เมตร พร้อมกันนี้   ทางคณะกรรมการกองทุนยังได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกจำนวน560,000 บาท(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อเครื่องที่นอน,อุปกรณ์เครื่องครัว อาทิ เตาแก๊ส,หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,พร้อมตู้เย็น พัดลมและถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร มูลค่าชุดละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) มอบให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 35 หลัง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย
          และในวันนี้ทางคณะกรรมการกองทุนยังได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับบริจาคจากประชาชนผ่านครอบครัวข่าว 3 อีกจำนวน 782,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) จัดซื้อชุดกันหนาวจำนวน 2,000 ชุด ผ้าห่มนวมจำนวน 580 ผืน ถวายฝ่าพระบาทเพื่อประทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei