Ch3Thailand Logo

อเล็กซ์ – เฟิสท์ – วุตม์ ร่วมงานสมโภชน์เฉลิมฉลอง วัดป่าพุทธนิมิต โบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย

เปิดอ่านแล้ว 217 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                   ตามที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับส่วนราชการ ประกอบด้วยกรมราชทัณฑ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดสกลนคร ได้ทำโครงการสร้างอุโบสถดินขนาด ๗X๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๕ ตารางเมตร กุฏิดิน จำนวน ๖ หลัง พื้นที่ใช้สอยหลังละ ๒๕ ตารางเมตร และพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๑๘ เมตร จำนวน ๑ องค์  ณ วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น
                   โครงการดังกล่าวใช้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษเป็นแรงงานในการก่อสร้าง อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังโดยการฟังธรรมะก่อนจะเริ่มการทำงานก่อสร้าง ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดียิ่ง เพราะทั้งผู้ต้องขังเองได้มาทำงานก่อสร้างด้วยความสมัครใจ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้แสดงไมตรีต่อผู้ต้องขังเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านเรียกผู้ต้องขังเหล่านั้นว่า “คนงาน” และได้หาข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงตามสมควร ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการก่อสร้างฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทำให้งานก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์
                   โครงการนี้เป็นที่สนพระทัยของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยได้ประทานพระดำริว่า “ก่อนการทำงานของผู้ต้องขัง ให้มีพระสงฆ์อบรมธรรมะก่อน” และได้เสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และประทานเลี้ยงผู้ต้องขังที่ออกไปทำงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
                   อุโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ประกอบพิธีสวดถอนสีมา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) เป็นประธาน  บัดนี้ งานก่อสร้างของโครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์และทรงตัดหวายลูกนิมิต ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
                การนี้ได้จัดพิธีสมโภชน์เฉลิมฉลอง โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช หัวหน้าส่วนงานอินเตอร์เน็ต  และศิลปิดารา อาทิ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์, คุณเอกพงศ์ จงเกษกรณ์ และ คุณสุรินทร คารวุตม์  มาร่วมทำโรงทานก๋วยเตี๋ยว และทำบุญตัดหวายลูกนิมิตรและจัดผ้าป่สามัคคีดารา ถวายวัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei