Ch3Thailand Logo

อเล็กซ์ – เฟิสท์ – วุตม์ ร่วมงานสมโภชน์เฉลิมฉลอง วัดป่าพุทธนิมิต โบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย

เปิดอ่านแล้ว 217 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                   ตามที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับส่วนราชการ ประกอบด้วยกรมราชทัณฑ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดสกลนคร ได้ทำโครงการสร้างอุโบสถดินขนาด ๗X๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๕ ตารางเมตร กุฏิดิน จำนวน ๖ หลัง พื้นที่ใช้สอยหลังละ ๒๕ ตารางเมตร และพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๑๘ เมตร จำนวน ๑ องค์  ณ วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น
                   โครงการดังกล่าวใช้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษเป็นแรงงานในการก่อสร้าง อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังโดยการฟังธรรมะก่อนจะเริ่มการทำงานก่อสร้าง ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดียิ่ง เพราะทั้งผู้ต้องขังเองได้มาทำงานก่อสร้างด้วยความสมัครใจ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้แสดงไมตรีต่อผู้ต้องขังเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านเรียกผู้ต้องขังเหล่านั้นว่า “คนงาน” และได้หาข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงตามสมควร ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการก่อสร้างฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทำให้งานก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์
                   โครงการนี้เป็นที่สนพระทัยของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยได้ประทานพระดำริว่า “ก่อนการทำงานของผู้ต้องขัง ให้มีพระสงฆ์อบรมธรรมะก่อน” และได้เสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และประทานเลี้ยงผู้ต้องขังที่ออกไปทำงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
                   อุโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ประกอบพิธีสวดถอนสีมา ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) เป็นประธาน  บัดนี้ งานก่อสร้างของโครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์และทรงตัดหวายลูกนิมิต ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
                การนี้ได้จัดพิธีสมโภชน์เฉลิมฉลอง โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คุณดวงรัตน์ มหาวนิช หัวหน้าส่วนงานอินเตอร์เน็ต  และศิลปิดารา อาทิ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์, คุณเอกพงศ์ จงเกษกรณ์ และ คุณสุรินทร คารวุตม์  มาร่วมทำโรงทานก๋วยเตี๋ยว และทำบุญตัดหวายลูกนิมิตรและจัดผ้าป่สามัคคีดารา ถวายวัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei