Ch3Thailand Logo

ไก่ นีน่า ผู้หญิงผู้หญิง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โครงการ รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่ จ.อุดรธานี

เปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                     ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีจิตสำนึกความเป็นคนไทย ที่มีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระกระแสรับสั่งต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในวันเฉลิม    พระชนมพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2554   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประกอบกับปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ก้าวพลาดสู่วงจรของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตและพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย     ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย จึงทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้นำเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”และได้กำหนดการสร้างหลักประกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
                     กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดอุดรธานี ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่” เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ความเชื่อมั่น การยอมรับและให้อภัยต่อผู้กระทำความผิด(ผู้ก้าวพลาด) เพื่อจักได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป
                     ทั้งนี้  เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความกตัญญูต่อแม่  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติด  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความเชื่อมั่น ความยอมรับและการให้อภัยแก่ผู้ที่ก้าวพลาด และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และ ผู้ก้าวพลาดได้รับความเชื่อมั่น จากผู้เข้าร่วมโครงการ และ สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในครอบครัว และชุมชน โดย จะมีพิธีเปิดงาน  “ รวมพลคนก้าวพลาด  ทำดีเพื่อแม่ ”   ในวันเสาร์ ที่  25  สิงหาคม 2555  เวลา 18.00  น.  โดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล    ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง อุดรธานี  ภายในงานจะมีคอนเสิร์ตรวมพลคนก้าวพลาด รวมบรรดาพิธีกร ศิลปิน นักร้อง
                     นักแสดง และดาราตลก มาร่วมให้ความบันเทิงคับคั่ง  ได้แก่   คุณอาร์ต  พศุตม์  บานแย้ม ,  คุณป๊อป  ฐากูร  การทิพย์ , คุณวุต  สุรินทร  คารวุตม์  , คุณไก่  มีสุข แจ้งมีสุข , คุณนีน่า  กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ ,คุณต้น  ตระการพันธุมเลิศรุจี , คุณแจ๊บ  เพ็ญเพชร   เพ็ญกุล,  คุณนิรุต  สาวสุดชาติ , คุณโชกุน สันธนะพานิช,  คุณหนุ่มสุรวุฑไหมกัน และ คุณฝอยทอง เชิญยิ้ม      งานดังกล่าวนี้  เป็นความร่วมมือ ของ กระทรวงยุติธรรม  โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดอุดรธานี  ตลอดจน คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
 

กำหนดการ  โครงการ “รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่”
วันที่  25  สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 – 21.00 น.
ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

เวลา

กิจกรรม

10.00-17.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

12.00-18.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงาน
 

18.00-19.00 น.

พิธีเปิดโครงการ รวมพลคนก้าวพลาด ทำดีเพื่อแม่
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มอบรางวัลและโล่แก่ผู้ชนะเลิศประกวดเรียงความ
โดย  พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน)

19.00-21.00 น.

คอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei