Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ส่งทีมนักแสดง ร่วมงาน แถลงข่าว จัดทำเหรียญสุข เพื่อสมทบทุน โครงการก่อสร้างโบสถ์ดิน 4 ภาค

เปิดอ่านแล้ว 187 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

(19 กันยายน 2555: ตึก ภปร.ชั้น 18) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกันจัดทำเหรียญ “พระพุทธศรีสุวัฒนบดี” หรือ “เหรียญสุข” เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอุโบสถดินสี่ภาคในพระสังฆราชูปถัมภ์ และโครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า “สุข 24 ชั่วโมง” จัดทำวิดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา และถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุครบ 99 พรรษา พร้อมแต่งตั้งศิลปินดารา – นักแสดง - นักร้อง อาทิ เบนซ์ - พรชิตา ณ สงขลา,  ต่าย - ณัฐฐพนธ์ ลียะวณิช, จ๊ะ - จิตตาภา แจ่มปฐม, ญาญ่าญิ๋ง - รฐา โพธิ์งาม และศิลปินนักร้องค่าย KPN ได้แก่ บี้ ธรรศภาคย์ ชี, ลูกปลา – ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์ และโฟนลิงค์ – วทัญญู จิตติเสถียรพร เป็น “ทูตแบ่งปันความสุข” เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง “เหรียญสุข”

 พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า “สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มีความประสงค์จัดทำโครงการก่อสร้างอุโบสถดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับวัดในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโบสถ์ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ ในนาม โครงการก่อสร้างอุโบสถดินสี่ภาคในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์อุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระชนมายุครบ 99 พรรษา โดยอุโบสถดินดังกล่าวได้ก่อสร้างโดยนำดินจากสังฆเวชนียสถานจากประเทศเนปาล อินเดีย และดินจากพระสถูปโบราณสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชจากปากีสถานมาผสมกับดินธรรมดาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชยังได้ประธานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินหยกที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย สำหรับวัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม จ.สกลนคร เป็นอุโบสถแรกในประเทศไทย และกำลังก่อสร้างอุโบสถดินแห่งที่ 2 ที่วัดสันติวรคุณ จ.สงขลา วัดแห่งที่ 3 คือวัดตอยาง จ.สระบุรี, วัดที่ 4 วัดทับทิมสยาม จ.ตราด และวัดที่ 5 จะเป็นวัดใน จ.เชียงใหม่ โดยจะก่อสร้างให้ครบ 4 ภาค ภายในปี 2556

 ด้าน รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดทำวิดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่น ในนาม โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า “สุข 24 ชั่วโมง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมป์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา และสมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุครบ 98 พรรษา โดยเนื้อหาหลักของการ์ตูนแอนิเมชั่น ทั้ง 84 ตอน จะนำเสนอเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน ทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของศีลธรรม และง่ายต่อการจดจำของผู้ดูทุกเพศทุกวัยโดยจะเผนแพร่ไปยังสถานศึกษา สถานพยาบาลทั่วประเทศ และนำออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในลำดับต่อไป

 สำหรับโครงการจัดทำวิดีทัศน์และการก่อสร้างอุโบสถดินสี่ภาคทั้ง 2 โครงการนี้ต้องการทุนสนับสนุนในการผลิตและก่อสร้าง ทางคณะกรรมการการดำเนินโครงการ จึงได้ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมยางรับเบอร์แลนด์ จำกัด จัดทำเหรียญ “พระพุทธศรีสุวัฒนบดี” หรือ “เหรียญสุข” ขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้เช่าบูชาในเดือนตุลาคม 2555 ในราคาชุดละ 299 บาท จำนวนผลิตทั้งสิ้น 200,000 ชุด  เป็นเหรียญทอง 100,000 องค์ เหรียญเงิน 100,000 องค์ บรรจุในกล่อง ล้อมกรอบองค์พระด้วยซิลิโคนสีสันสวยงามพร้อมสายสร้อยซิลิโคนปรับความยาวได้ตามต้องการ มีให้เลือกเช่าบูชา 10 รุ่น ได้แก่
 1. เหรียญเงิน อายุวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยอายุ
 2. เหรียญทอง อายุวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยอายุ
 3. เหรียญเงิน ธนวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์
 4. เหรียญทอง ธนวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์
 5. เหรียญเงิน สิริวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยสิริ
 6. เหรียญทอง สิริวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยสิริ
 7. เหรียญเงิน พลวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยกำลัง
 8. เหรียญทอง พลวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยกำลัง
 9. เหรียญเงิน สุขวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยสุข
 10. เหรียญทอง สุขวฑฒโก ขอให้เป็นผู้เจริญด้วยสุข
โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองเช่าบูชาได้ที่
• เซเว่น อีเลฟเว่น โดย 7-Catalog ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกแห่ง และต่างจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ สอบถามที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้เช่าบูชาที่ โทร. 091-092-9220-1
• ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
• ศูนย์หนังสือจุฬา สาขาสยามสแควร์ จัตุรัสจามจุรี และศาลาพระเกี้ยว
• สำนักเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 091-092-9220-1

 

 


 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei