Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล แด่ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร

เปิดอ่านแล้ว 806 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำคณะผู้บริหาร โดย คุณประชุม มาลีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, คุณศจี บูรณะสัมฤทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ, คุณดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คุณธวัชชัย ศุภผลศิริ, คุณจเด็จ ทางเจริญ คณะผู้จัดละคร นักแสดง อาทิ  คุณทาริกา  ธิดาทิตย์ (แม่ก้อย), คุณกอบสุข  จารุจินดา, คุณอรุโณชา  ภาณุพันธ์ (หน่อง), คุณอรรควุฒิ  สุวรรณประการ (ไก่), คุณดวงตา  ตุงคะมณี (ตุ๊ก), คุณอรสา พรหมประทาน (ติ๋ว), คุณวิยะดา อุมารินทร์ (อูม), คุณปริญ  สุภารัตน์ (หมาก),คุณพัชรินทร์ จัดกระบวนพล (น้ำฝน), คุณแพททรีเซีย ธัญชนก กู๊ด (แพท), คุณพงศ์พีระ  เวียงนนท์ (แม็ค), คุณธาราดา ชัชวาลโชติกุล (เฟริสท์), คุณณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา), คุณมาสุ จรรยางค์ดีกุล (มาสุ), คุณการัญชิดา คุ้มสุวรรณ (พราว), คุณอิชย์ชยาภา เมธิชัยวราภาคย์ (ส้ม), คุณกรวี แก้วกอ (อุ๋มอิ๋ม), คุณณิเชาวรินทร์  เบิกอรุณรุ่ง (สิริ), คุณโชติมา นวคุณากร (โบว์), คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล (มะปราง), คุณฐิภารินทร์   ยอดธนาสวัสดิ์ (กล้วย), คุณสวกร  ติยะสวัสดิ์กุล (วีวี่) ฯลฯ และพนักงาน เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ซึ่งในครั้งนี้ได้ผ้าไตรพระราชทานถึง 2 ไตร ได้แก่ ผ้าไตรพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ ผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) ประธานคณะสงฆ์ 

       กฐินพระราชทานที่ถวายแด่วัดใหม่ปลายห้วย ได้รับความเมตตาจากพระครูบาบุญชุม ญาณสังวโร รับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ คุณวิชัย มาลีนนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน โดย คุณประชุม มาลีนนท์ เพื่อถวายแด่คณะพระภิกษุ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ทั้งนี้ บรรดาคณะผู้จัดละคร นักแสดง ยังร่วมกันจำหน่ายเสื้อกั๊ก ที่ช่อง 3 ได้จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย และนำรายได้ทั้งหมดถวายเข้าร่วมกองกฐิน ในครั้งนี้ โดยมียอมเงินกฐินร่วม รวมจำนวนเงิน 11,423,750 บาท ซึ่งปัจจัยทั้งหมด จำนำไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ โรงพยาบาลนเรศวร ก่อสร้างตึกทันตกรรม โรงพยาบาลสามง่าม และ ร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตรในโอกาสต่อไป

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei