Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ร่วมแถลงข่าว กิจกรรม งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก กับสภากาชาดไทย

เปิดอ่านแล้ว 474 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม  วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ นางวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมงานแถลงข่าว และศิลปินจาก บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นางสาวนภสร วีระยุทธวิไล (ปุยเมฆ) และนายณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ (แพทริค)  ร่วมงาน โดยในปีนี้ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ส่ง นายธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต (จ๊อบ) ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค กล่าวว่า  “วันที่ 1 ธันวาคม ทางโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก  ซึ่งสภากาชาดไทยได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้น ด้วยการจัดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ในปี 2563 นี้ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสัมคมที่ทำงานด้านเอดส์  ร่วมกันจัดงานเทียนส่องใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอดส์ และให้ความสำคัญในการร่วมมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ และลดการตีตรา ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อด้วย”สำหรับปี 2563 สภากาชาดไทยมีการกำหนดแนวคิดการณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกว่า “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ซึ่งจะสอดรับกับคำขวัญของ UNAIDS หรือ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ว่า “Global solidarity, shared responsibility” ซี่งหมายความว่า “การสมัครสมาน รวมพลัง ร่วมรับผิดชอบ”  อีกทั้งยังเป็นเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี 2573 ในเรื่องการลดการรังเกียจ และไม่เลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ เป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกในเรื่องเอชไอวีให้สังคมมีความเข้าใจ ยอมรับ และร่วมมือ ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือประชาชน ทุกๆ คนในสังคม หากได้รับความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับกิจกรรมสำคัญปีนี้ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ได้รับพระกรุณาธิคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei