Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 และ เอสโซ่ จับมือกันจัดกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ ฝึกงาน ภายใต้ชื่อโครงการ 2014 Esso Challenge Innovative Internship Wisdom & Integrity รอบรู้คู่คุณธรรม

เปิดอ่านแล้ว 524 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

     สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ เอสโซ่จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 2014 Esso Challenge Innovative Internship: Wisdom & integrity รอบรู้ คู่คุณธรรม โดยในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ Preparation for AEC เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเอสโซ่ ถนนพระราม 4 ซึ่งกิจกรรมภายในงานพบกับวิทยากรชื่อดังอาจารย์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ มาบรรยายถึงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนพนักงานของช่อง 3 และเอสโซ่ ได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานควบคู่กันไป

     อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนว่ามีจุดแข็งและข้อจำกัดของสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ที่สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อพัฒนาการค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังบรรยายถึงการเตรียมตัวทั้งด้านภาษาที่จะใช้ร่วมกัน อาชีพที่จะได้รับความนิยมและการเปิดเสรีให้ประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้ การรับมือกับผลกระทบทางธุรกิจที่จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเมื่อพัฒนาสู่อาเซียนแล้ว เพื่อสามารถปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนได้

     กิจกรรมภายใต้โครงการ 2014 Esso Challenge Innovative Internship: Wisdom & integrity รอบรู้ คู่คุณธรรม ในหัวข้อ Preparation for AEC ที่ทางเอสโซ่และช่อง 3 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานและน้องๆ นิสิตนักศึกษาฝึกงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับอาเซียน มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei