Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ร่วมกับ เอสโซ่จัดกิจกรรมดีๆ ผ่าน โครงการ “2014 Esso Challenge Innovative Internship”

เปิดอ่านแล้ว 232 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรมในโครงการ 2014 Esso Challenge Innovative Internship มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาฝึกงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 และเอสโซ่ โดยในบ่ายวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 มีการจัดอบรมในหัวข้อ “ทักษะในการนำเสนองาน” (Presentation Skill) โดย ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากอาจารย์จะแนะนำเทคนิคการนำเสนองานที่ดีแล้ว ยังจัดให้ทำ Workshop โดยให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้แสดงออกในการนำเสนองาน เพื่อพัฒนาทักษะตลอดจนบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำเสนองานที่ดี ทำให้นิสิตนักศึกษาฝึกงานของทั้งสององค์กร ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานในโครงการ 2014 Esso Challenge Innovative Internship ที่เอสโซ่จัดร่วมกับช่อง 3 ยังคงมีอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei